Kurz instruktor jezdectví únor-duben 2022

Cena obsahuje/zahrnuje: teorii, praxi, zkoušky, zapůjčení koní, obědovou polévku, klubovnu a kuchyň, vystavení certifikátu   

Cena za Kurz Instruktor jezdectví (včetně zkoušek a zapůjčení koně):

Zvýhodněná při platbě zálohy nebo celé částky do 31.12.2021 je 14.800 Kč

Při platbě od 1.1.2022 do 15.2.2022 je cena 16.800 Kč

Podmínky pro přijetí: podaná přihláška, zaplacení min. zálohy 5.000 Kč, min. věk 18 let, minimální vzdělání středoškolské s výučním listem, jezdecké dovednosti min. na úrovni drezury Z1-2

TENTO KURZ JE JIŽ ZCELA NAPLNĚN, DALŠÍ TERMÍN JE ZÁŘÍ-LISTOPAD 2022  

přihlášky na: instruktorpohoda@seznam.cz

uzávěrka přihlášek je 15.2.2022

Docházka:

teoretická i praktická část je realizována na jízdárně Pohoda v Albrechticích (okr. Karviná)

je nutné absolvovat min. 80% z celkových hodin kurzu

koně pro praxi i zkoušky jsou zapůjčeny (v ceně), je možné dovést i vlastního koně

kurz probíhá zejména v soboty a neděle od rána do večera a 2-3 pátky od 16h., začíná se posledním víkendem v únoru, končí se posledním víkendem v dubnu (změna vyhrazena!), kurz neprobíhá každou sobotu a neděli, obsahuje 170 hodin teorie a praxe 

přesný časový i náplňový harmonogram je znám v únoru

 

Jaký je základní rozdíl s ČJF / bez ČJF?

Instruktor jezdectví se řídí pravidly požadovanými z MŠMT

-praxe v jízdě na koni je na otevřené jízdárně v Albrechticích  –  absolvent jezdí a trénuje drezuru dle zadání na zkouškách – ve stupni Z, (parkur není), trénuje na vlastním nebo JK Pohodou zapůjčeném koni (na výběr ze 14 koní)

-zkoušky jsou v JK Pohoda Albrechticích (2 pískové jízdárny, lonžovací kruhovka)

-teorie i praxe (VEDENÍ HODINY, LONŽOVÁNÍ, STAVBA PARKURU, JÍZDA NA KONI VE STUPNI DREZURY „Z“ – základní) je v JK Pohoda v Albrechticích (u Havířova)

-není nutné mít, ani vozit a ustájit vlastního koně! 

-zkouška obsahuje drezuru ve stupni Z, kde jezdec musí prokázat, že umí jezdit na koni, písemný test, ústní zkoušku, praxi+teorii postavení parkuru dle zadaného tématu, lonžování začátečníka, vedení hodiny se skupinou jezdců na koních

-absolvent není veden v JIS a nemůže dělat garanta jezdcům na ZZVJ

-absolvent si může nechat vystavit ŽL

-certifikát Instruktor jezdectví je doživotní, bez dalších možných podmínek

 

Instruktor jezdectví ČJF se řídí pravidly požadovanými z MŠMT a z ČJF – podmínky na www.cjf.cz – http://www.cjf.cz/vzdelavani/instruktori/

-praxe v jízdě na (vlastním) koni je v hale ve Dvorech Nové Zámky – absolvent jezdí a trénuje parkur a drezuru dle zadání na zkouškách na svém dovezeném koni. Není možné si od nás zapůjčit koně.

-zkoušky musí být v hale a jsou ve Dvoře Nové Zámky

-asi 40% docházky je ve Dvoře Nové Zámky (u Litovle) – s vlastním koněm a 60% je v Albrechticích (u Havířova) – teorie a praxe ve vedení jezdecké hodiny, lonžování, základ ze stavby parkuru, veškerá teorie  

-zkouška obsahuje technicky postavený parkur ve stupni Z a drezuru ve stupni L (dle podmínek ve vzdělávání ČJF), který musí absolvent se svým koněm projet na vysoké úrovni zvládnutí, písemný test, ústní zkoušku, lonžování začátečníka, vedení hodiny se skupinou jezdců na koních

-absolvent je veden v JIS a může dělat garanta jezdcům na ZZVJ

-absolvent si může nechat vystavit ŽL

-certifikát Instruktor jezdectví je doživotní, s podmínkami, jaké určuje během let ČJF

Pro obě zkoušky platí:

 • Celkem se jedná o 170 hodin teorie a praxe
 • Absolvent získá osvědčení – kvalifikaci – licenci „instruktor jezdectví“, přičemž může oficiálně trénovat jezdce na koni od začátečníků až po pokročilé jezdce, může být zaměstnán nejen brigádně, ale i na hlavní pracovní poměr jako instruktor jízdy na koni (cvičitel). Úspěšné složení zkoušky znamená doživotní kvalifikaci.   
 • Obě zkoušky mají stejnou osnovu – harmonogram vyžadovaný z MŠMT. V jednotlivých bodech harmonogramu je kurz instruktora jezdectví ČJF víc zaměřen „sportovně-závodně-legislativně ČJF“ a po absolventech se chtějí vynikající jezdecké výkony. Kurz instruktora jezdectví (bez ČJF) má stejný harmonogram, ale jednotlivé body jsou víc zaměřeny na výcvik jezdeckých začátečníků, rekreační sport, stavbu začátečnických parkurů, praktické informace o vyjížďkách, využití v turistických jízdárnách apod. Absolvent samozřejmě musí umět jezdit na koni, ale nemusí jezdit na závodní úrovni. Hlavně musí být výborným jezdeckým „učitelem“ a musí všeobecnému jezdectví rozumět.   
 • Harmonogram teorie a praxe je rozvrhnut do 2-2,5 měsíce 
 • Harmonogram obsahuje např.:  teorii a praxi jízdy na koni, jak správně lonžovat začátečníka, výuku jízdy na koni ve skupině, výuku jízdy na koni individuálně, výuku skokových hodin, informace o vedení vyjížděk, drezuru, parkur, právní problematiku, psychologii, organizaci a pravidla jezdeckého sportu, reklamace, kůň v dopravě, ekonomika provozu stájí, založení JK, informace o přístupu ke koni, povaze koní, plemena koní, vhodnost a typy výstroje koně, posouzení mechaniky pohybu koně, vyšetření koně, úrazy a nemoci koní a jejich ošetření, výkonnostní zkoušky koní, plemenitba a chov koní, voltiž, hippoterapie, fyzioterapie člověka, kineziologie, první pomoc…  a mnoho dalšího zajímavého.
 • Kurz obou typů instruktorů jezdectví je určen pro všechny, kteří mají dostatek zkušeností s koňmi a chtějí vyučovat další jezdce v jízdě na koni. Svým obsahem je vhodný pro ty, kteří se chtějí v jezdeckém sportu dál vzdělávat a dozvědět se mnoho nových a zajímavých informací.  
 • Oba kurzy Instruktora jezdectví zahrnují jak teoretickou, tak praktickou část. Některá teoretická část může být v případě nařízení/podnětu z MŠMT (vlády) online. Praktická část znamená: jízdu absolventa na koni, vedení jízdárny, lonžování, práci s jezdci různých stupňů naježděnosti, zkrátka vše, co je možné si vyzkoušet.
 • Pro praktickou část a zkoušky Instruktor jezdectví (bez ČJF) jsou v ceně kurzu k dispozici školní koně z jízdárny Pohoda.  
 • V případě Kurzu instruktora ČJF nezajišťujeme pro praktickou část a zkoušky (drezura+parkur) koně. Toho si absolventi musí zajistit sami. Zpravidla se jedná o koně v jejich vlastnictví.  
 • Účastník kurzů musí mít min. 18 let, musí mít ukončené min. středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita) a musí být k absolvování kurzu a k jízdě na koni zdravotně způsobilý. U ČJF je nutná  jezdecká licence.
 • Občerstvení zajištěno. Obědová polévka v ceně kurzu
 • Kurzy probíhají v pátek od 16h. a v sobotu a v neděli (téměř) po celý den.
 • V Albrechticích možnost ubytování pro 4-6 účastníků přímo v areálu, ostatní mimo areál v penzionech, v areálu ve Dvoře Nové Zámky je možnost ubytování všech účastníků kurzu a ustájení koní je možné i přes noc. V Albrechticích nikoli.       
 • Kapacita kurzu je max. 24 účastníků.  
 • Kurz se bude konat pouze při minimálním počtu 12 přihlášených účastníků (bez ČJF) a 14 účastníků (u ČJF) 
 • Možnost úhrady kurzovného přes úřad práce – formou zvolené rekvalifikace, možnost vystavení faktury pro využití FKSP od zaměstnavatele a pod..
 • Přihláška bude zaregistrována po uhrazení nevratné zálohy v hodnotě 5 000 Kč. Termín uzávěrky je přibližně 14 dní před začátkem jednotlivých kurzů. Záloha je vratná pouze v případě, že kurz nebude otevřen.
 • Absence je povolena do 20%
 • Další – podrobnější komunikace bude vedena pouze s přihlášenými zájemci 
 • Rovněž je zde možnost vykonání opravných zkoušek

 

 

 

 

 

You may also like...

1 Response

 1. Eva napsal:

  Aktuální informace k 1.1.2022:
  KURZ JE ZCELA NAPLNĚN. NYNÍ PRO KURZ ÚNOR-DUBEN 2022 BEREME POUZE NÁHRADNÍKY!
  instruktorpohoda@seznam.cz

Napsat komentář