Členství v ČJF

ČLENSTVÍ V ČJF:

  • Pro všechny bez rozdílu věku.
  • Pro ty, kteří se chtějí účastnit závodů a akcí (např. seminářů, školení, zzvj…), pořádaných ČJF. Pro účast na závodech a akcích pořádaných ČJF (Českou jezdeckou federací) je nutností být přihlášen za člena ČJF.

 

Jak se stát členem:

  • Člen ČJF musí být členem JK Pohoda Albrechtice, z.s., nebo členem jezdeckého oddílu nebo kroužku JK Pohoda Albrechtice, z.s.
  • Vyplněním přihlášky k členství a zaplacením členského příspěveku – poplatek ČJF 200 Kč ročně
  • Přihlášku k členství ČJF najdete na stránkách ČJF, anebo na vyžádání ji obdržíte od Evy Nohelové.

 

Upozorňuji, že přihlášení trvá několik dní, proto je potřeba se o přihlášení k členství ČJF zajímat s předstihem. Přihlášení do ČJF je umožněno pouze členům JK a je možné pouze prostřednictvím JK Pohoda Albrechtice, z.s., osobou oprávněnou přihlášení zprostředkovat, statutárním zástupcem, Evou Nohelovou. Přihlášení ke členství ČJF je nutné pro účast na závodech pořádaných pod ČJF.