Dětský jezdecký kroužek

ČLENSTVÍ V DĚTSKÉM JEZDECKÉM KROUŽKU

Základní informace:

 • kroužek pro děti od 7 – 11 let (první přihlášení do 9 let)
 • docházka 1x týdně s ježděním 1x týdně 
 • tříměsíční členský příspěvek 2100 Kč anebo dvouměsíční 1400 Kč (700 Kč měsíčně)
 • člen je automaticky členem klubu JK Pohoda Albrechtice z.s.
 • 1. dětský jezdecký kroužek vede Marcela Krainová a Tereza Vicherek
 • koná se od března do června (platí se 2x 2 měsíce) a od září do listopadu (platí se 3 měsíce)

OD BŘEZNA MÁME 2 VOLNÁ MÍSTA – V PŘÍPADĚ ZÁJMU NAPIŠTE NA MEIL: psani@rancpohoda.cz

Jak se stát členem:

 • Každý nový člen jezdeckého kroužku (rodič dítěte) musí vyplnit přihlášku. Po odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku 2.100 Kč na 3 následující měsíce se stává členem JK Pohoda Albrechtice, z.s., se všemi právy a povinnostmi. Následně se členství již automaticky prodlužuje.
 • Členství zaniká nezaplacením následujícího členského poplatku na 3 měsíce anebo 2 měsíce, nebo písemným ukončením členství (e-mailem).
 • Přihlásit se do oddílu je možné jakýkoliv měsíc, jen je potřeba, aby bylo místo.

 

Podmínky členství:

 • Členství v klubu, v oddíle, či kroužku, stejně jako jednorázové zúčastnění ježdění je dobrovolné, podléhá stanovám klubu, ale i stanovám samotné ČJF.
 • Členem dětského jezdeckého kroužku se může být kdokoli ve věku 6-11 let, aniž by měl jakékoli zkušenosti nebo znalosti s jízdou na koni a péčí o koně. První přihlášení může být nejpozději v 9 letech dítěte.
 • Dětští členové tohoto oddílu nemají žádné povinné brigády ani nemohou vypomáhat ve stájích bez dozoru dospělého v jiný den, než v den, kdy se koná dětský jezdecký kroužek.
 • Není možné nějaký měsíc „vynechat“ a pak „vynechat“ i zaplacení měsíce, kde člen chyběl! V případě odhlášení a opětovného přihlášení jezdce, který již jednou byl členem (například z důvodu chladných měsíců), „znovunastoupení“ bude znamenat pro nového člena, který již členem byl, první platbu o 3.000 Kč vyšší.
 • Ať člen ukončí své členství z jakéhokoliv důvodu sám ze své vůle, nebo bude vyloučen za hrubé porušování kázně, nedojde k žádnému finančnímu dorovnání za předplacené měsíce.
 • Zákonný zástupce svým podpisem na přihlášce mimo jiné stvrzuje souhlas s docházkou výše jmenovaného dítěte do JK Pohoda Albrechtice, z.s. a je si vědom určitého druhu nebezpečí, které jízda na koni a péče o koně může skrývat. Zároveň uvádí, že zdravotní stav dítěte odpovídá účasti na jezdeckém výcviku a jeho pobytu ve stájích a celém areálu a budovách Pohody.
 • Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje souhlas s uváděním jména dítěte při pořádání akcí, ve jmenném seznamu členů apod. a souhlasí s uveřejňováním fotografií svého dítěte na webových stránkách či v publikacích, upoutávkách, letácích apod. (zákon o GDPR 110/2019 Sb.), který provádí nařízení EU 2016/679).
 • Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje souhlas s tímto informačním textem, který je též uveden na stránkách www.jizdarnapohoda.cz a je nedílnou součástí přihlášky. Je obeznámen, stejně jako dítě – člen JK Pohoda Albrechtice z.s., s povinnostmi a nároky vyplívající ze členství.

 

Organizační informace:

 • Dětský jezdecký kroužek má „jezdící“ dny v měsících březen, duben, květen, červen a září ve čtvrtky od 15,30 – 18h. V měsících říjen a listopad v neděle od 13-15,30h. (změny jsou výjimečné, ale ne vyloučeny).
 • Pokud bude muset být jezdecký oddíl přesunut ve výjimečných případech na jiný (náhradní) termín, členové o tomto budou nejpozději 14 dní předem informováni v oddíle a na webových stránkách: www.jizdarnapohoda.cz – zapsáno v „Objednávkovém systému“ jízd na jízdárně a v aktualitách.
 • Kroužek se koná se za každého počasí. Pakliže vydatně prší anebo je zcela nesjízdný povrch na jízdárně i v terénu, končí se o 30 min. dříve. Většinou se v tyto dny vyčistí koně, pomáhá ve stájích a je teorie o jezdectví. Nejezdí se na jízdárně při zmrzlé holé zemi. V tyto dny se zpravidla jezdí na vyjížďky. 
 • Jezdí se 4x za měsíc bez ohledu na počet sobot a nedělí v jednotlivých kalendářních měsících.
 • V měsíci červenec, srpen, prosinec, leden, únor se nejezdí (a neplatí).
 • Není možné, aby zde rodiče setrvávali po dobu průběhu jezdeckého kroužku, pokud si toto instruktor přímo nevyžádá.
 • Zda se jezdí nebo nejezdí o jarních a zimních prázdninách, je uváděno na webových stránkách. Většinou je přihlíženo k tomu, aby ježdění bylo 4x měsíčně, bez ohledu na to, zda je víkendů v měsíci 4 nebo 5. Případně je v některém z měsíců 5 ježdění a v jiném jen 3.
 • Ježdění na koni je jen v uvedený jeden den v týdnu (kdy je kroužek) a neexistuje „náhradní termín“.
 • Není potřeba omlouvat absenci dítěte v jezdících dnech kroužku, ale je nutné poslat SMS vedoucímu kroužku v případě, že dítě/člen přijde později na kroužek.
 • Je nutné zůstávat do konce každého daného jezdeckého dne. Výjimečný dřívější odchod je potřeba nahlásit instruktorovi.
 • Děti v jezdeckém kroužku nejsou pojištěni.
 • Jezdci by měli mít vlastní pojištění proti úrazu. JK má určitý druh pojištění pouze prostřednictvím ČJF a jen pro přímé členy registrované u ČJF. Ve všech jezdeckých střediscích je provozován jezdecký sport i „povození na koni“ na vlastní nebezpečí jezdce. Tedy i u nás.
 • V areálu JK Pohoda Albrechtice z.s. je přísný zákaz kouření, krmení koní, kromě doby po ježdění ze země (odměna) a plánovaného stájového krmení, netoleruje se špatné zacházení s koňmi, pomluvy, a to ani na veřejných sítích, nepořádek, hazardování s bezpečností a nerespektování autorit. Za opakované a soustavné porušování obecných pravidel může být člen z jezdeckého klubu/kroužku s okamžitou platností vyloučen.

 

Co děti na kroužku čeká:

 • Členové dětského jezdeckého kroužku koně čistí, sedlají a jezdí na nich.
 • Učí se pomáhat s prací ve stáji, pomáhají chystat krmení pro koně, upravují po sobě jízdárnu, či jinak pomáhají s udržováním areálu.
 • Děti se učí jezdit na menších i větších koních a ponících na jízdárně, na lonži se sedlem i bez sedla, v terénu – na vyjížďkách, cvičí na koních, učí se základní cviky z voltiže…
 • Děti z jezdeckého kroužku se mohou účastnit klubových závodů pořádaných naší organizací, případně ve stáji Stonava. Zapůjčení koně mají členové zdarma, každý si platí pouze startovné. 

 

Pohyb v areálu JK Pohoda:

 • Na jízdárně je nutné dodržovat jízdárenská pravidla pro pohyb na jízdárně. Toto se cíleně děti učí v jezdeckém kroužku.
 • Pěší vstup na pískovou plochu v době výcviku je zakázán. Výjimku tvoří svolení přítomného instruktora výcviku.
 • Po ukončení ježdění je nutné uklidit jízdárnu (kavalety na původní místo a hromádky po koních)!
 • Každý, kdo se pohybuje v areálu, musí si být vědom určité nebezpečnosti pohybu mezi koňmi, a musí respektovat nejen pravidla, ale i upozornění instruktorů, majitelů zde ustájených soukromých koní, dlouholetých členů JK, co se může a co ne, a kde se může a kde ne. Nikdo nesmí hazardovat se svým zdravím. Kůň je velké a silné zvíře, má své nálady a individuální povahu.
 • Není možné si do jezdeckého kroužku vodit kamarády či sourozence „jen tak“. Jezdecký kroužek je jen pro členy JK Pohoda Albrechtice, z.s.
 • V areálu mohou lidé chodit po trávníku, ale koně nikoli!
 • Je přísný zákaz vstupu na pastviny mezi koně, pokud někdo z vedení JK toto nepovolí.
 • Je potřeba šetřit vodou a elektrickou energií. Zhasínejte za sebou!
 • Na koni, u koní, ve stájích, ale ani jinde v areálu se nekřičí, neběhá, nejezdí na odrážedle, z důvodu bezpečnosti nepoužívejte sluchátka s hudbou. Nepouštějte nahlas hudbu z radií a telefonů.
 • Bez dovolení zodpovědné osoby (zpravidla instruktora výcviku) není možný vstup do boxu ke koni.
 • V šatně a v soc. prostorech je nutné udržovat pořádek a uklízet po sobě. Nenechávejte prosím v šatně cennosti ani peníze. Za ztracené věci neručíme!
 • Jezdci jedoucí na koni musí mít na sobě vhodnou obuv a oblečení, pohodlné, bezpečné sobě a koni, a které také nebude odírat sedlo. Ideální samozřejmě je jezdecké vybavení. K jízdě na koni i v létě doporučujeme jezdecké rukavice. K zapůjčení zdarma jsou přilby, bezpečnostní vesty a bičíky. Nosit přilbu při jízdě na koni je zde vždy povinné pro všechny!
 • Na koni se nesmí žvýkat (žvýkačky), ani jíst bonbony. Nenoste ke koním ani lízátka. V přítomnosti koní se nejí. K tomu slouží šatna. Pití během hodiny ježdění i v letních měsících omezte na minimum. Ruší to koně i další jezdce. Přesto to není nemožné. Neohrožujte se dehydratací.
 • Jezdci na koních se musí snažit jezdit ohleduplně ke koni samotnému, k ostatním jezdcům, ale také k okolí. Jezdec na koni zdraví pěší jako první, jezdí po pravé straně vozovky, nikdy ne po chodníku, ani po udržovaných trávnících u domů, na komunikacích uklízejí „hromádky“ po svých koních dle svých maximálních možností, na loukách jezdí po okraji a nejezdí po loukách, kde si to majitel pozemku nepřeje.

 

Potřebné vybavení:

 • Rajtky případně dlouhé kalhoty, raději „na tělo“, nesmí mít cvočky a knoflíky na zadních kapsách, nikdy ne kraťasy a tříčtvrťáky!
 • Jezdecké boty, nebo botasky či polobotky s 0,5-1 cm podpatkem, v zimě teplé boty (ne s podrážkou typu „traktor“!)
 • Jezdecká přilba (je u nás k zapůjčení zdarma), výjimečně může být i např. cyklistická.
 • Minichaps zvané též chapsy, zpravidla kožené/koženkové, v zimě mohou být dlouhé chapsy (používané ve westernu), chapsy částečně nahradí i kvalitní podkolenky.
 • V případě deště nebo mrholení nepromokavá bunda nebo pláštěnka (příliš nešustící).
 • V zimně dostatečné vrstvené oblečení, ideálně funkční prádlo. V zimě je vhodná i lyžařská kukla pod přilbu.
 • Rukavice zimní v zimě, mohou být i palčáky, od jara do podzimu doporučujeme také rukavice vhodné pro letní měsíce.
 • Bezpečnostní vesta je vhodným doplňkem pro každého, u nás je navíc povinná na hodinách skákání pro děti a mládež do 17 let, starším ji vřele doporučujeme také. Páteřák používaný na lyže je nedostačující a nedoporučujeme. V jezdectví je praktický zbytečný.
 • Bičík (je u nás k zapůjčení), nesmí být delší 75 cm.
 • Doporučuji kupovat tuto jezdeckou výstroj v pořadí: chapsy, jezdecké boty, rajtky, letní jezdecké rukavice, přilba (k zapůjčení u nás zdarma), bezpečnostní vesta (k zapůjčení u nás zdarma), bičík (k zapůjčení u nás zdarma), …repelent na koně….závodní výstroj