Instruktor jezdectví

Kurz pro instruktory jezdectví je pořádán v areálu JK Pohoda Albrechtice, z.s.

Pořadatel kurzu není JK Pohoda Albrechtice, z.s., ale fyzická osoba: 

Eva Nohelová

IČ: 68305087

tel.: 607 562 141, E-mail: instruktorpohoda@seznam.cz

    

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POD MŠMT 

EVA NOHELOVÁ a koordinátorka JANA VAVROŠOVÁ

(akreditace MŠMT 2840/2020-1/32)

pro Vás připravily vzdělávací kurzy:

a) Instruktor jezdectví (konec února, březen, duben) – uzávěrka přihlášek 15.2.2022 – JIŽ PLNO

b) Instruktor jezdectví (polovina září, říjen, listopad) – uzávěrka přihlášek 25.8.2022

b) Instruktor jezdectví ČJF (prosinec, leden, únor) – koná se výhradně v Dvůr Nové Zámky u Litovle uzávěrka přihlášek 31.10.2022

 • přihlášky na: instruktorpohoda@seznam.cz
 • cena za Kurz Instruktor jezdectví (včetně zkoušek, učebních materiálů a zapůjčení koně): Zvýhodněná při platbě zálohy nebo celé částky do 31.12.2021 je 14.800 Kč. Při platbě od 1.1.2022 do 15.2.2022 je cena 16.800 Kč
 • cena obsahuje/zahrnuje: teorii, praxi, zkoušky, zapůjčení klubových koní (z JK Pohoda Albrechtice nebo JK Dvůr Nové Zámky – dle místa výuky), obědovou polévku, klubovnu a kuchyň, vystavení certifikátu, učební texty   
 • podmínky pro přijetí: podaná přihláška, zaplacení min. zálohy 5.000 Kč, min. věk 18 let, minimální vzdělání středoškolské s výučním listem, jezdecké dovednosti min. na úrovni drezury Z1, Z2
 • teoretická i praktická část bez ČJF je realizována na jízdárně Pohoda v Albrechticích (okr. Karviná), s ČJF na jízdárně Dvůr Nové Zámky
 • je nutné absolvovat min. 80% z celkových hodin kurzu
 • koně pro praxi i zkoušky BEZ ČJF jsou zapůjčeny (v ceně), je možné dovést i vlastního koně; možnost absolvování více jezdeckých hodin v sedle na zkouškovém koni; S ČJF musí mít absolvent pro drezurní a skokovou praxi a zkoušku vlastního koně! Koně z klubu jsou zapůjčeny pouze pro praxi lonžování a vedení hodiny na jízdárně
 • kurz probíhá zejména v soboty a neděle od rána do večera a 1-2x pátek od 16h. Kurz obsahuje 170 hodin teorie a praxe, zaměřeno na využití v praxi 
 • přesný časový i náplňový harmonogram je zasílán přihlášeným účastníkům
 • zkouška obsahuje: lonžování začátečníka, vedení jízdárny se skupinou 4 jezdců, zajetá úloha Z2, stavba a výuka základního parkuru, ústní a písemný test ze všeobecného jezdectví

Aktuální informace k 1.1.2022:
KURZ JE ZCELA NAPLNĚN. NYNÍ PRO KURZ ÚNOR-DUBEN 2022 BEREME POUZE NÁHRADNÍKY!

Jaký je základní rozdíl s ČJF / bez ČJF?

Instruktor jezdectví se řídí pravidly požadovanými z MŠMT

-praxe v jízdě na koni je na otevřené jízdárně v Albrechticích  –  absolvent jezdí a trénuje drezuru dle zadání na zkouškách – ve stupni Z, (parkur je v rovině teorie a praxe ve výuce jezdců), trénuje na vlastním  (nutno zaplatit ustájení) nebo JK Pohodou zapůjčeném koni (na výběr ze 14 koní – zdarma)

-zkoušky jsou v JK Pohoda Albrechticích (2 pískové jízdárny, lonžovací kruhovka)

-teorie i praxe (VEDENÍ HODINY, LONŽOVÁNÍ, STAVBA PARKURU, JÍZDA NA KONI VE STUPNI DREZURY „Z“ – základní) je v JK Pohoda v Albrechticích (u Havířova)

-není nutné mít, ani vozit a ustajovat vlastního koně! 

-zkouška obsahuje drezuru ve stupni Z, kde jezdec musí prokázat, že umí jezdit na koni, písemný test, ústní zkoušku, praxi+teorii postavení parkuru dle zadaného tématu, lonžování začátečníka, vedení hodiny se skupinou jezdců na koních

-absolvent není veden v JIS a nemůže dělat garanta jezdcům na ZZVJ

-absolvent si může nechat vystavit ŽL

-certifikát Instruktor jezdectví je doživotní, bez dalších možných podmínek

 

Instruktor jezdectví ČJF se řídí pravidly požadovanými z MŠMT a z ČJF – podmínky na www.cjf.cz – http://www.cjf.cz/vzdelavani/instruktori/

-praxe v jízdě na (vlastním) koni je v hale ve Dvorech Nové Zámky – absolvent jezdí a trénuje parkur a drezuru dle zadání na zkouškách na svém dovezeném koni

-zkoušky musí být v hale a jsou ve Dvoře Nové Zámky (u Litovle)

-zkouška obsahuje technicky postavený parkur ve stupni Z a drezuru ve stupni L (dle podmínek ve vzdělávání ČJF), který musí absolvent se svým koněm projet na vysoké úrovni zvládnutí, písemný test, ústní zkoušku, lonžování začátečníka, vedení hodiny se skupinou jezdců na koních

-absolvent je veden v JIS a může dělat garanta jezdcům na ZZVJ

-absolvent si může nechat vystavit ŽL

-certifikát Instruktor jezdectví je doživotní, s podmínkami, jaké určuje během let ČJF

Pro obě zkoušky platí:

 • Celkem se jedná o 170 hodin teorie a praxe
 • Absolvent získá osvědčení – kvalifikaci – licenci „instruktor jezdectví“, přičemž může oficiálně trénovat jezdce na koni od začátečníků až po pokročilé jezdce, může být zaměstnán nejen brigádně, ale i na hlavní pracovní poměr jako instruktor jízdy na koni (cvičitel). Úspěšné složení zkoušky znamená doživotní kvalifikaci.   
 • Obě zkoušky mají stejnou osnovu – harmonogram vyžadovaný z MŠMT. V jednotlivých bodech harmonogramu je kurz instruktora jezdectví ČJF víc zaměřen „sportovně-závodně-legislativně ČJF“ a po absolventech se chtějí vynikající jezdecké výkony. Kurz instruktora jezdectví (bez ČJF) má stejný harmonogram, ale jednotlivé body jsou víc zaměřeny na výcvik jezdeckých začátečníků, rekreační sport, stavbu začátečnických parkurů, praktické informace o vyjížďkách, využití v turistických jízdárnách apod. Absolvent samozřejmě musí umět jezdit na koni, ale nemusí jezdit na závodní úrovni. Hlavně musí být výborným jezdeckým „učitelem“ a musí všeobecnému jezdectví rozumět.   
 • Harmonogram teorie a praxe je rozvrhnut do 2-2,5 měsíce 
 • Harmonogram obsahuje např.:  teorii a praxi jízdy na koni, jak správně lonžovat začátečníka, výuku jízdy na koni ve skupině, výuku jízdy na koni individuálně, výuku skokových hodin, informace o vedení vyjížděk, drezuru, parkur, právní problematiku, psychologii, organizaci a pravidla jezdeckého sportu, reklamace, kůň v dopravě, ekonomika provozu stájí, založení JK, informace o přístupu ke koni, povaze koní, plemena koní, vhodnost a typy výstroje koně, posouzení mechaniky pohybu koně, vyšetření koně, úrazy a nemoci koní a jejich ošetření, výkonnostní zkoušky koní, plemenitba a chov koní, voltiž, hippoterapie, fyzioterapie člověka, kineziologie, první pomoc…  a mnoho dalšího zajímavého.
 • Kurz obou typů instruktorů jezdectví je určen pro všechny, kteří mají dostatek zkušeností s koňmi a chtějí vyučovat další jezdce v jízdě na koni. Svým obsahem je vhodný pro ty, kteří se chtějí v jezdeckém sportu dál vzdělávat a dozvědět se mnoho nových a zajímavých informací.  
 • Oba kurzy Instruktora jezdectví zahrnují jak teoretickou, tak praktickou část. Některá teoretická část může být v případě nařízení/podnětu z MŠMT (vlády) online. Praktická část znamená: jízdu absolventa na koni, vedení jízdárny, lonžování, práci s jezdci různých stupňů naježděnosti, zkrátka vše, co je možné si vyzkoušet.
 • Pro praktickou část a zkoušky Instruktor jezdectví (bez ČJF) jsou v ceně kurzu k dispozici školní koně z jízdárny Pohoda.  
 • V případě Kurzu instruktora ČJF nezajišťujeme pro praktickou část a zkoušky (drezura+parkur) koně. Toho si absolventi musí zajistit sami. Zpravidla se jedná o koně v jejich vlastnictví.  
 • Účastník kurzů musí mít min. 18 let, musí mít ukončené min. středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita) a musí být k absolvování kurzu a k jízdě na koni zdravotně způsobilý. U ČJF je nutná  jezdecká licence.
 • Občerstvení zajištěno. Obědová polévka v ceně kurzu
 • Kurzy probíhají v pátek od 16h. a v sobotu a v neděli (téměř) po celý den.
 • V Albrechticích možnost ubytování pro 4-6 účastníků přímo v areálu, ostatní mimo areál v penzionech, v areálu ve Dvoře Nové Zámky je možnost ubytování všech účastníků kurzu a ustájení koní je možné i přes noc. V Albrechticích nikoli.       
 • Kapacita kurzu je max. 24 účastníků.  
 • Kurz se bude konat pouze při minimálním počtu 12 přihlášených účastníků (bez ČJF) a 14 účastníků (u ČJF) 
 • Možnost úhrady kurzovného přes úřad práce – formou zvolené rekvalifikace, možnost vystavení faktury pro využití FKSP od zaměstnavatele a pod..
 • Přihláška bude zaregistrována po uhrazení nevratné zálohy v hodnotě 5 000 Kč. Termín uzávěrky je přibližně 14 dní před začátkem jednotlivých kurzů. Záloha je vratná pouze v případě, že kurz nebude otevřen.
 • Absence je povolena do 20%
 • Další – podrobnější komunikace bude vedena pouze s přihlášenými zájemci 
 • Rovněž je zde možnost vykonání opravných zkoušek

Kurzy jsou zajištěny různými vysoce odbornými lektory. 
Našim cílem je poskytnout maximální množství zajímavých a použitelných informací v praxi za relativně krátký čas, který časový harmonogram nabízí.
Chceme, aby si absolventi odnesli mnoho informací, které z nich pomohou udělat co nejlepší instruktory jezdectví. Nechceme, aby kvalifikace Instruktor jezdectví byl jen „papír“, ale aby naše vzdělávání pomohlo zkvalitnit výuku jízdy na koni a péči o koně.   

Další informace a přihlášky pouze emailem: instruktorpohoda@seznam.cz