Instruktor jezdectví

Kurz pro instruktory jezdectví je pořádán v areálu JK Pohoda Albrechtice, z.s. (okr.Karviná)

Pořadatel kurzu: Eva Nohelová, IČ: 68305087, tel.: 607 562 141, E-mail: instruktorpohoda@seznam.cz

                                      AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POD MŠMT 

EVA NOHELOVÁ a JANA VAVROŠOVÁ

(akreditace MŠMT MSMT-21375/2023-2)

pro Vás připravily vzdělávací kurzy:

a) Instruktor jezdectví (únor-květen 2024) – uzávěrka přihlášek 15.1.2024 

DO TÉTO DOBY JE NUTNÉ ZASLAT PŘIHLÁŠKU A MIN. ZÁLOHU VE VÝŠI 5.000 KČ.

CELKOVÁ (KOMPLETNÍ) CENA KURZU JE 16.800 KČ – v  ceně je zapůjčení koní, učební materiály a zkoušky. Žádné další skryté poplatky. Částku je nutné doplatit do zahájení kurzu.

Po uzávěrce přihlášek (v případě volné kapacity) bude možné se dohlásit pouze s příplatkem 2 000 Kč!!!

INFORMACE PRO KURZ BEZ ČJF:

 • přihlášky na: instruktorpohoda@seznam.cz
 • Kompletní částku za kurz je nutné doplatit do začátku kurzu, který začne první víkend v únoru.
 • cena obsahuje/zahrnuje: teorii, praxi, zkoušky, zapůjčení klubových koní (z JK Pohoda Albrechtice z.s.) pro přípravu kurzistů na drezuru u zkoušek a na zkoušku samotnou, dále obědovou polévku, klubovnu a kuchyň, vystavení potvrzení pro živnostenský úřad o absolvování zkoušky, učební texty
 • podmínky pro přijetí: podaná přihláška, zaplacení nevratné zálohy 5.000 Kč, anebo celé částky, (platba se vrací pouze v případě zrušení akce ze strany pořadatele), min. věk 18 let, minimální dokončené vzdělání středoškolské s výučním listem, jezdecké dovednosti min. na úrovni drezury Z1, Z2
 • teoretická i praktická část bez ČJF je realizována na jízdárně Pohoda v Albrechticích (okr. Karviná)
 • je nutné absolvovat min. 80% z celkových hodin kurzu
 • kurz je přibližně 1x za 14 dní + jednodenní zkoušky v květnu 
 • koně pro praxi i zkoušky v drezuře jsou zapůjčeny (v ceně), je však možné dovést si i vlastního koně. Není však možné ustájení na noc. Také je možné absolvování více jezdeckých hodin v sedle na zkouškovém koni, i v jiné dny, než je školení. 
 • koně z JK Pohoda Albrechtice jsou dále zapůjčené pro praxi a zkoušku lonžování a vedení skupiny jezdců na jízdárně.  
 • kurz probíhá pouze v soboty a neděle od rána do večera od 9h. (10 vyučujících hodin denně)
 • kurz je zaměřen na využití v praxi !!!
 • je potřeba počítat s intenzivní jízdou na svém koni (nebo zapůjčeném) kdekoli jinde, během trvání kurzu.   
 • celkem se jedná o 150 hodin teorie a praxe
 • přesný časový i náplňový harmonogram a seznam lektorů je zasílán přihlášeným účastníkům po zaplacení zálohy anebo celé částky 
 • zkouška obsahuje: lonžování začátečníka, vedení jízdárny se skupinou 4 jezdců, zajetá úloha Z2, plánek, stavba a výuka základního parkuru, ústní a písemný test ze všeobecného jezdectví.
 • certifikát po úspěšném absolvování zkoušek  Instruktor jezdectví je doživotní, bez dalších možných podmínek a refrešingů
 • Kapacita kurzu je min. 14 účastníků, max. 22 účastníků  

Pro zkoušku platí:

 • Náš Kurz instruktora jezdectví je zaměřeny na výcvik jezdeckých začátečníků, rekreační sport, stavbu začátečnických parkurů, praktické informace o vyjížďkách, využití v turistických jízdárnách apod. Absolvent samozřejmě musí umět jezdit na koni, ale nemusí jezdit na závodní úrovni. Hlavně musí být výborným jezdeckým „učitelem“ a musí všeobecnému jezdectví rozumět.   
 • Harmonogram obsahuje např.:  teorii a praxi jízdy na koni, jak správně lonžovat začátečníka, výuku jízdy na koni ve skupině, výuku jízdy na koni individuálně, výuku skokových hodin, drezuru, parkur, právní problematiku, psychologii, organizaci a pravidla jezdeckého sportu, reklamace, kůň v dopravě, ekonomika provozu stájí, založení JK, informace o přístupu ke koni, povaze koní, plemena koní, vhodnost a typy výstroje koně, posouzení mechaniky pohybu koně, vyšetření koně, úrazy a nemoci koní a jejich ošetření, výkonnostní zkoušky koní, plemenitba a chov koní, voltiž, hippoterapie, fyzioterapie člověka, kineziologie, první pomoc…  a mnoho dalšího zajímavého.

Našim cílem je poskytnout maximální množství zajímavých a použitelných informací v praxi za relativně krátký čas, který časový harmonogram nabízí.
Chceme, aby si absolventi odnesli mnoho informací, které z nich pomohou udělat co nejlepší instruktory jezdectví. Nechceme, aby kvalifikace Instruktor jezdectví byl jen „papír“, ale aby naše vzdělávání pomohlo zkvalitnit výuku jízdy na koni a péči o koně.   

Další informace a přihlášky pouze emailem: instruktorpohoda@seznam.cz