Instruktor jezdectví

Kurz pro instruktory jezdectví je pořádán v areálu JK Pohoda Albrechtice, z.s. (okr.Karviná)

Pořadatel kurzu: 

Eva Nohelová

IČ: 68305087

tel.: 607 562 141, E-mail: instruktorpohoda@seznam.cz

    

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POD MŠMT 

EVA NOHELOVÁ a JANA VAVROŠOVÁ

(akreditace MŠMT 2840/2020-1/32)

pro Vás připravily vzdělávací kurzy:

a) Instruktor jezdectví (ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2023) – uzávěrka přihlášek 15.9.2023

DO TÉTO DOBY JE NUTNÉ ZASLAT MIN. ZÁLOHU VE VÝŠI 5.000 KČ.

CELKOVÁ CENA KURZU JE 16.800 KČ

INFORMACE PRO KURZ BEZ ČJF:

 • přihlášky na: instruktorpohoda@seznam.cz
 • cena za Kurz Instruktor jezdectví (včetně zkoušek, učebních materiálů a zapůjčení koně) je 16.800 Kč. Tuto částku je potřeba doplatit do začátku kurzu, který začne v polovině října.
 • cena obsahuje/zahrnuje: teorii, praxi, zkoušky, zapůjčení klubových koní (z JK Pohoda Albrechtice z.s.) pro přípravu kurzistů na drezuru u zkoušek a na zkoušku samotnou, dále obědovou polévku, klubovnu a kuchyň, vystavení potvrzení pro živnostenský úřad o absolvování zkoušky, učební texty
 • podmínky pro přijetí: podaná přihláška, zaplacení nevratné zálohy 5.000 Kč, anebo celé částky, (platba se vrací pouze v případě zrušení akce ze strany pořadatele), min. věk 18 let, minimální dokončené vzdělání středoškolské s výučním listem, jezdecké dovednosti min. na úrovni drezury Z1, Z2
 • teoretická i praktická část bez ČJF je realizována na jízdárně Pohoda v Albrechticích (okr. Karviná)
 • je nutné absolvovat min. 80% z celkových hodin kurzu
 • kurz je rozložen do 3-4 měsíců a trvá 8 víkendů + jednodenní zkoušky
 • koně pro praxi i zkoušky v drezuře jsou zapůjčeny (v ceně), je však možné dovést si i vlastního koně. Není však možné ustájení na noc. Také je možné absolvování více jezdeckých hodin v sedle na zkouškovém koni, i v jiné dny, než je školení. 
 • koně z JK Pohoda Albrechtice jsou dále zapůjčené pro praxi a zkoušku lonžování a vedení skupiny jezdců na jízdárně.  
 • kurz probíhá pouze v soboty a neděle od rána do večera (8-10 hodin denně)
 • kurz je zaměřen na využití v praxi
 • je potřeba počítat s intenzivní jízdou na svém koni (nebo zapůjčeném) kdekoli jinde, během trvání kurzu.   
 • přesný časový i náplňový harmonogram je zasílán přihlášeným účastníkům po zaplacení zálohy/celé částky 
 • zkouška obsahuje: lonžování začátečníka, vedení jízdárny se skupinou 4 jezdců, zajetá úloha Z2, plánek, stavba a výuka základního parkuru, ústní a písemný test ze všeobecného jezdectví.
 • certifikát po úspěšném absolvování zkoušek  Instruktor jezdectví je doživotní, bez dalších možných podmínek a refrešingů
 • Kapacita kurzu je min. 15 účastníků, max. 24 účastníků  

ZAHÁJENÍ NEJBLIŽŠÍHO KURZU: ŘÍJEN 2023

 

Instruktor jezdectví ČJF se kromě MŠMT podmínek řídí i pravidly požadovanými od ČJF – podmínky na www.cjf.cz – http://www.cjf.cz/vzdelavani/instruktori/

-praxe v jízdě na vlastním koni (JK Pohoda pro tento kurz nepůjčuje koně) je v hale – absolvent jezdí a trénuje parkur a drezuru dle zadání na zkouškách na svém dovezeném koni

-zkouška obsahuje technicky postavený parkur ve stupni Z a drezuru ve stupni L (dle podmínek ve vzdělávání ČJF), který musí absolvent se svým koněm projet na vysoké úrovni zvládnutí, písemný test, ústní zkoušku, lonžování začátečníka, vedení hodiny se skupinou jezdců na koních 

-absolvent je veden v JIS a může dělat garanta jezdcům na ZZVJ

ZATÍM NENÍ VYPSÁN TERMÍN

 

Pro obě zkoušky platí:

 • Celkem se jedná o 170 hodin teorie a praxe
 • Obě zkoušky mají stejnou osnovu – harmonogram vyžadovaný z MŠMT. V jednotlivých bodech harmonogramu je kurz instruktora jezdectví ČJF víc zaměřen „sportovně-závodně-legislativně ČJF“ a po absolventech se chtějí vynikající jezdecké výkony. Kurz instruktora jezdectví (bez ČJF) má stejný harmonogram, ale jednotlivé body jsou víc zaměřeny na výcvik jezdeckých začátečníků, rekreační sport, stavbu začátečnických parkurů, praktické informace o vyjížďkách, využití v turistických jízdárnách apod. Absolvent samozřejmě musí umět jezdit na koni, ale nemusí jezdit na závodní úrovni. Hlavně musí být výborným jezdeckým „učitelem“ a musí všeobecnému jezdectví rozumět.   
 • Harmonogram obsahuje např.:  teorii a praxi jízdy na koni, jak správně lonžovat začátečníka, výuku jízdy na koni ve skupině, výuku jízdy na koni individuálně, výuku skokových hodin, drezuru, parkur, právní problematiku, psychologii, organizaci a pravidla jezdeckého sportu, reklamace, kůň v dopravě, ekonomika provozu stájí, založení JK, informace o přístupu ke koni, povaze koní, plemena koní, vhodnost a typy výstroje koně, posouzení mechaniky pohybu koně, vyšetření koně, úrazy a nemoci koní a jejich ošetření, výkonnostní zkoušky koní, plemenitba a chov koní, voltiž, hippoterapie, fyzioterapie člověka, kineziologie, první pomoc…  a mnoho dalšího zajímavého.
 • Kurz obou typů instruktorů jezdectví je určen pro všechny, kteří mají dostatek zkušeností s koňmi a chtějí vyučovat další jezdce v jízdě na koni. Svým obsahem je vhodný pro ty, kteří se chtějí v jezdeckém sportu dál vzdělávat a dozvědět se mnoho nových a zajímavých informací.  
 • Oba kurzy Instruktora jezdectví zahrnují jak teoretickou, tak praktickou část. Některá teoretická část může být v případě nařízení/podnětu z MŠMT (vlády) online. Praktická část znamená: jízdu absolventa na koni, vedení jízdárny, lonžování, práci s jezdci různých stupňů naježděnosti, zkrátka vše, co je možné si vyzkoušet.
 • Kapacita kurzu je min. 15 účastníků, max. 24 účastníků  
 • Možnost úhrady kurzovného přes úřad práce – formou zvolené rekvalifikace, možnost vystavení faktury pro využití FKSP od zaměstnavatele a pod..
 • Další – podrobnější komunikace bude vedena pouze s přihlášenými zájemci 
 • Rovněž je zde možnost vykonání opravných zkoušek

Našim cílem je poskytnout maximální množství zajímavých a použitelných informací v praxi za relativně krátký čas, který časový harmonogram nabízí.
Chceme, aby si absolventi odnesli mnoho informací, které z nich pomohou udělat co nejlepší instruktory jezdectví. Nechceme, aby kvalifikace Instruktor jezdectví byl jen „papír“, ale aby naše vzdělávání pomohlo zkvalitnit výuku jízdy na koni a péči o koně.   

Další informace a přihlášky pouze emailem: instruktorpohoda@seznam.cz