Jezdecký oddíl

1. Jezdecký oddíl

Tuto skupinu jezdců vede Eva Nohelová, zástup: Petr Burkot, Zlata Nohelová, Katka Motlochová

 

 1. Brzosková Klára – zaplaceno do duben 2022
 2. Díková Natálka – zaplaceno do leden 2022
 3. Folwarczná Marie – zaplaceno do listopad 2021
 4. Gerlichová Zuzana – zaplaceno do březen 2022 
 5. Hegedüs Šimon – zaplaceno do květen 2022
 6. Hlobilová Tereza – zaplaceno do únor 2022
 7. Klimszová Kateřina – zaplaceno do květen 2022
 8. Klimszová Iveta – zaplaceno do květen 2022
 9. Knápková Nikol – zaplaceno do květen 2022 
 10. Koziorková Adéla – zaplaceno do prosinec  2021
 11. Králová Magda – zaplaceno do duben 2022
 12. Křenová Klárka – zaplaceno do únor 2022 
 13. Maliková Agata – zaplaceno do listopad 2021
 14. Motlochová Anna – zaplaceno do červen 2022 
 15. Motlochová Kajka – zaplaceno do červen 2022 
 16. Paszková Dominika – zaplaceno do leden 2022
 17. Szemlová Magdaléna – zaplaceno do únor 2022
 18. Tomašáková Ella – zaplaceno do listopad 2021
 19. Vítková Tereza – zaplaceno do únor 2022
 20. Žwaková Sofie – zaplaceno do březen 2022 

      2.Jezdecký oddíl

Tuto skupinu jezdců vede: Petr Burkot, zástup: Zlata Nohelová, Eva Nohelová, Katka Motlochová 

 1. Brlejová Sofie – zaplaceno do únor 2022
 2. Daňková Karolína – zaplaceno do únor 2022
 3. Filsáková Markéta – zaplaceno do listopad 2021
 4. Fiorellino Izabela – zaplacenou do leden 2022
 5. Fonioková Eva – zaplaceno do únor 2022
 6. Gubišová Kristýna – zaplaceno do listopad 2021
 7. Hrdinová Nikol – zaplaceno do březen 2022 
 8. Jurečková Tereza – zaplaceno do únor 2022  
 9. Kettnerová Matylda – zaplaceno do březen 2022 
 10. Křištofová Zuzana – zaplaceno do únor 2022
 11. Loryková Katka – zaplaceno – do únor 2022
 12. Mžiková Viktorie – zaplaceno do leden 2022
 13. Malošíková Sára – zaplaceno do únor 2022 
 14. Potyszová Elen – zaplaceno do únor 2022
 15. Šefránková Sofie – zaplaceno do prosinec 2021
 16. Tománková Kristýna – zaplaceno do únor 2022
 17. Wetterová Barbora – zaplaceno do únor 2022
 18. Wilčková Adélka – zaplaceno do únor 2022 
 19. Zlámalová Katka – zaplaceno do únor 2022
 20. Zlámalová Amálka – zaplaceno do únor 2022

ČLENOVÉ ODDÍLU, ČTĚTE INFORMACE, NÁROKY A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ČLENSTVÍ V KLUBU!!!

PŘÍPADĚ ZÁJMU O ČLENSTVÍ V JEZDECKÉM ODDÍLE (je do 20 let věku) NÁS KONTAKTUJTE NA: psani@rancpohoda.cz. 

MOMENTÁLNĚ JE ALE V OBOU ODDÍLECH PLNO, JE VŠAK VEDEN POŘADNÍK – PRO PŘÍPAD UVOLNĚNÍ MÍSTA, MŮŽEME SI VÁS POZNAČIT 😉

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE DO  JEZDECKÉHO  KLUBU:

 • Náš jezdecký klub byl zaregistrován u ČJF pod číslem MH 278 s názvem: JK POHODA ALBRECHTICE, z.s., běžně se mu říká Ranč Pohoda, nebo „na Pohodě“
 • JK Pohoda je zapsaný spolek, nezisková organizace, která byla zřízena z důvodu možnosti účasti na závodech, existenci jezdeckých oddílů a dětských táborů, ale také pro volnočasové aktivity dospělých a dětí. 
 • Členství v klubu, stejně jako jednorázové zúčastnění ježdění je dobrovolné, podléhá stanovám klubu schválených ČJF, ale i stanovám samotné ČJF.
 • Člen dětského jezdeckého oddíl v JK Pohoda Albrechtice (dále jen v JK Pohoda) má nejen výhody plynoucí ze členství, ale také povinnosti.
 • Členem dětského jezdeckého oddílu se může stát kdokoli ve věku 10-20 let, kdo již zvládá samostatně ovládat koně min. v klusu a plynule „vysedat“. Pokud se jedná o začátečníka, musí před nastoupením do dětského oddílu nejdříve absolvovat min. 6-12 lekcí výuky pro začátečníky.
 • O přihlášení je možné zažádat osobně anebo E-mailem, vyplnit přihlášku a zaplatit členské na první 3 měsíce. Platí se pouze hotově. Následně se členství již automaticky prodlužuje.   
 • Platba pro školní rok 2021/2022 je stanovena na 1.500 Kč na 3 měsíce (není možné platit jen 1 měsíc) + povinnost odpracovat 1 brigádu ve stájích o víkendu měsíčně (min.5 hodin). Pokud nemůžete člen oddílu docházet na měsíční brigády, poplatek na 3 měsíce je 2.500 Kč a docházíte pak pouze na ježdění, ne na víkendovou brigádu.
 • Přihlásit se do oddílu je možné jakýkoliv měsíc, jen je potřeba, aby bylo místo.  
 • Máme dva jezdecké oddíly, fungující v rozdílné dny a pod jiným hlavním vedoucím. V ničem jiném se neliší.
 • 1.jezdecký oddíl vede Eva Nohelová, zástup: Petr Burkot, Katka Motlochová, anebo Zlata Nohelová
 • a 2.jezdecký oddíl vede: Petr Burkot, zástup: Zlata Nohelová, Katka Motlochová, anebo Eva Nohelová
 • Dětský jezdecký oddíl má „jezdící“ dny v měsících květen, červen, září: 1.jezdecký oddíl v pondělky od 16-19h. a 2.jezdecký oddíl ve středy od 16-19h. V měsících říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben: 1.jezdecký oddíl v soboty od 9,30-12,30h. A 2.jezdecký oddíl v neděle od 9,30 do 12,30h.. (změny nejsou vyloučeny)
 • Oddíl se koná se za každého počasí, pakliže prší nebo je nesjízdný povrch, končí se o 1 hodinu dříve. Většinou se v tyto dny vyčistí koně a je teorie o jezdectví, anebo se jede na vyjížďku do terénu (pokud neprší). 
 • Není možné, aby zde rodiče setrvávali po dobu průběhu jezdeckého oddílu.
 • Nejezdí se za vydatného deště, při zmrzlé holé zemi či podobně nesjízdných povrchových podmínkách, a dále pak při teplotě nižší než -12°C. 
 • Při teplotě nižší než -12°C se oddíl zcela ruší a není náhradní termín! O zrušení informujeme SMS zprávou na telefonní číslo jednoho z rodičů uvedených v přihlášce.
 • Pokud bude muset být jezdecký oddíl přesunut ve výjimečných případech na jiný (náhradní) termín, členové o tomto budou nejpozději 14 dní předem informováni v oddíle a na webových stránkách: www.jizdarnapohoda.cz – zapsáno v „Objednávkovém systému“ jízd na jízdárně a v aktualitách.
 • V měsíci červenci a srpnu se nejezdí.
 • Jezdí se 4x za měsíc bez ohledu na počet sobot a nedělí.   
 • Zda se jezdí nebo nejezdí o jarních a zimních prázdninách, je uváděno na webových stránkách. Většinou je přihlíženo k tomu, aby ježdění bylo 4x měsíčně, bez ohledu na to, zda je víkendů v měsíci 4 nebo 5. Případně je v některém z měsíců 5 ježdění a v jiném jen 3.
 • Členové dětského jezdeckého oddílu v hlavní jezdící den v týdnu koně čistí, sedlají, jezdí na koních, pečují o koňskou výstroj a učí se teorii, případně pomáhají nachystat pro koně krmení, přivádí či odvádí koně z pastviny, upravují po sobě jízdárnu, či jinak pomáhají s udržováním areálu.
 • Ti nejzkušenější pomáhají zaučovat začátečníky jak v péči o koně, tak sedlání.
 • Každý člen dětského jezdeckého oddílu na koni jezdí 1x týdně (4x měsíčně) a dále mohou docházet pravidelně či nepravidelně 1x týdně jakýkoliv den pomáhat do stájí (den dle domluvy s instruktorem oddílu).  
 • Každý člen má povinnou službu ve stájích (měsíční brigádu), kdy musí odpracovat minimálně 5 hodin o víkendu, při úklidu stájí, vodění koní, krmení koní, čištění, postrojování koní na ježdění, kydání, stlaní do boxů a přístřešků, úklid šatny a sedlovny, pastvin, vodění koní na krokové vyjížďce… Rozpis, kdy kdo má přijít je pevně daný v rozpise na webových stránkách v sekci Jezdecký oddíl – odpracované brigády. 
 • Brigáda ve stájích je v sobotu či v neděli, případě o vánočních svátcích, bez ohledu na svátky či jarní prázdniny a bez ohledu na počet víkendů v měsíci. Čas, jak dlouho brigáda trvá (od kdy/do kdy), je aktualizován podle ročního období a je uveden u rozpisu. Brigáda u koní končí, až je všechno uděláno, bez ohledu na čas zde trávený.  
 • V případě, že člen jezdeckého oddílu nemůže pomáhat ve stájích v den, kdy je napsán, může se s ostatními členy z kteréhokoliv oddílu vyměnit a to i z jiného měsíce! Výměny služeb si organizují děti sami mezi sebou. Tuto změnu je však nutné oznámit formou SMS nebo meilem Evě Nohelové (tel. 607 562 141).
 • V případě, že se člen napsaný na brigádu ve stájích z jakéhokoliv důvodu nedostaví a nesežene za sebe náhradu, musí zaplatit 500 Kč „pokutu“ za to, že práci za něj musí udělat zbývající došlí členové. Z těchto peněz budou posléze zakoupeny nové podsedlové dečky, třmenové řemeny a otěže. Prosím, uvědomte si, že nejde o peníze, ale o to, aby přišli všichni a práce tak byla pohodová a nebylo ji na jednoho člověka moc. Proto je tak nutné si najít za sebe náhradu. Je však také možné, aby brigádu za člena odpracoval někdo další z rodiny nebo kamarádka starší 15 let.
 • Vyjděte vstříc „předem“ těm, kdo to zrovna potřebují, i vy budete někdy potřebovat službu vyměnit, třeba i až v jiném měsíci (nemoc, dovolená, školní výlet….) a bude se vám „předpracovaná“ služba/brigáda hodit!
 • Nelze se jen omluvit, že z důvodu nemoci, úrazu či dovolené nepřijdete… Je potřeba najít náhradu, nebo neodpracovanou brigádu zaplatit.   
 • Jezdit na oddíle může člen až když dlužnou částku za neodpracovanou brigádu uhradí!
 • Pokud se nedostaví domluvený náhradník, 500 Kč pokutu platí ten, kdo je uvedený v seznamu a měl tu být.
 • Seznam členů, kteří se nedostavili, je zveřejněn na webu v Odpracované brigády.
 • Průběžně si kontrolujte v seznamu na těchto stránkách, kdy máte službu! „já nevěděla“ neomlouvá.
 • Pokud víte dopředu, kdy ještě naní rozpis brigád uveřejněn, kdy tady nebudete (dovolená, výlet), dejte Evě Nohelové hned vědět, ať rozepisování služeb se tomuto přizpůsobí a vy nepotřebujete hledat za sebe náhradu. 
 • Děti z jezdeckých oddílů se mohou účastnit Klubových závodů pořádaných naší organizací na našich koních – koně mají zapůjčeného zdarma a mohou si udělat licenci ZZVJ.
 • Pokud si chtějí udělat ZZVJ, mají slevu 50% (z ceny uvedené v ofic.ceníku Pohody) na zapůjčení koně na zkoušky a servis garanta. Zda budou či nebudou připuštěni v nejbližší době ke zkoušce rozhoduje podle kvalit ježdění garant Eva Nohelová. Ta může navrhnout počkat do dalšího roku, nebo jezdce na ZZVJ doporučit a garantovat u zkoušky.
 • Ježdění je jen v uvedený jeden den v týdnu (kdy je oddíl) a neexistuje „náhradní termín“ (ani z důvodu nemoci, dovolené, ani z důvodu, že byl oddíl přesunutý výjimečně na jiný den).   
 • Není potřeba omlouvat absenci dítěte v jezdících dnech oddílu, ale je nutné poslat SMS vedoucímu oddílu v případě, že dítě/člen přijde později na oddíl.
 • Je nutné zůstávat do konce daného jezdeckého dne (i když člen jezdí v 1. lotu) a pomoci v době neježdění s prací ve stájích.
 • Není možné nějaký měsíc „vynechat“ a pak „vynechat“ i zaplacení měsíce, kde člen chyběl! V případě odhlášení a opětovného přihlášení jezdce, který již jednou byl členem (například z důvodu chladných měsíců), „znovunastoupení“ bude znamenat pro bývalého člena, který již členem byl, první platbu o 3.000 Kč vyšší.
 • Ať člen ukončí své členství z jakéhokoliv důvodu sám ze své vůle, nebo bude vyloučen za hrubé porušování kázně, nedojde k žádnému finančnímu dorovnání za předplacené měsíce.
 • Děti v jezdeckém oddíle nejsou pojištěni.
 • Je zde přísný zákaz kouření, krmení koní kromě doby po ježdění ze země (odměna) a plánovaného stájového krmení, netoleruje se špatné zacházení s koňmi, pomluvy, a to ani na veřejných sítích, nepořádek, hazardování s bezpečností a nerespektování autorit. Za opakované a soustavné porušování obecných pravidel může být člen z jezdeckého klubu/oddílu vyloučen.
 • Zákonný zástupce svým podpisem na přihlášce mimo jiné stvrzuje souhlas s docházkou výše jmenovaného dítěte do JK Pohoda Albrechtice a je si vědom určitého druhu nebezpečí, které jízda na koni a péče o koně může skrývat. Zároveň uvádí, že zdravotní stav dítěte odpovídá účasti na jezdeckém výcviku a jeho pobytu ve stájích a celém areálu a budovách Pohody.
 • Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje souhlas u uváděním jména dítěte při pořádání akcí, ve jmenném seznamu členů apod. a souhlasí s uveřejňováním fotografií svého dítěte na webových stránkách či v publikacích, upoutávkách, letácích apod.  
 • Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje souhlas s tímto informačním textem, který je též uveden na stránkách www.jizdarnapohoda.cz a je nedílnou součástí přihlášky. Je obeznámen, stejně jako dítě – člen JK Pohoda Albrechtice z.s., s povinnostmi a nároky vyplívající ze členství, včetně povinných brigád.
 • Jezdci na koních mají jezdit ohleduplně ke koni samotnému, k ostatním jezdcům, ale také k okolí. Kolemjdoucí jezdec zdraví jako první, jezdí po pravé straně vozovky, nikdy ne po chodníku, ani po udržovaných trávnících u domů, na komunikacích uklízejí „kobylince“ po svých koních dle svých maximálních možností, na loukách jezdí po okraji a nejezdí po loukách, kde si to majitel pozemku nepřeje.  
 • Na jízdárně je nutné dodržovat jízdárenská pravidla pro pohyb na jízdárně. Prosím přečtěte si je několikrát, naučte se je a dodržujte je.
 • Pěší vstup na pískovou plochu v době výcviku je zakázán. Výjimku tvoří svolení přítomného instruktora výcviku.
 • Po ukončení ježdění je nutné uklidit jízdárnu!    
 • Každý, kdo se pohybuje v areálu, musí si být vědom určité nebezpečnosti pohybu mezi koňmi, a musí respektovat nejen pravidla, ale i upozornění instruktorů, majitelů zde ustájených soukromých koní, dlouholetých členů JK, co se může a co ne, a kde se může a kde ne. Nikdo nesmí hazardovat se svým zdravím. Kůň je velké a silné zvíře, má své nálady a individuální povahu.
 • Děti (nečlenové oddílu) do 10 let mají bez dozoru rodičů zákaz vstupu do celého areálu. Prosíme rodiče, aby měli své děti pod soustavnou kontrolou a nehazardovali se zdravím svých dětí! Kůň může kopnout, kousnout, šlápnout na nohu, silně žduchnout…
 • V areálu mohou lidé chodit po trávníku, ale koně nikoli!  
 • Je přísný zákaz vstupu na pastviny mezi koně, pokud někdo z vedení JK toto nepovolí.
 • Je potřeba šetřit vodou a elektrickou energií. Zhasínejte za sebou!
 • Na koni se nesmí žvýkat (žvýkačky), ani jíst bonbony. Pití během hodiny ježdění i v letních měsících omezte na minimum. Ruší to koně i další jezdce. Přesto to není nemožné. Neohrožujte se dehydratací. 
 • Jezdci by měli mít vlastní pojištění proti úrazu. JK má určitý druh pojištění pouze prostřednictvím ČJF a jen pro přímé členy registrované u ČJF. Ve všech jezdeckých střediscích je provozován jezdecký sport i „povožení na koni“ na vlastní nebezpečí jezdce. Tedy i u nás.
 • Na koni, u koní, ve stájích, ale ani jinde v areálu se nekřičí, neběhá, nejezdí na odrážedle, z důvodu bezpečnosti nedoporučujeme sluchátka s hudbou. Nepouštějte nahlas hudbu z radií a telefonů.
 • Bez dovolení zodpovědné osoby (zpravidla instruktora výcviku) není možný vstup do boxu ke koni.
 • Jezdci jedoucí na koni musí mít na sobě vhodnou obuv a oblečení, pohodlné, bezpečné sobě a koni, a které také nebude odírat sedlo. Ideální samozřejmě je jezdecké vybavení. K jízdě na koni i v létě doporučujeme jezdecké rukavice. K zapůjčení zdarma jsou přilby, bezpečnostní vesty a bičíky. Nosit přilbu při jízdě na koni je zde vždy povinné pro všechny!
 • V šatně a v soc. prostorech je nutné udržovat pořádek a uklízet po sobě. Nenechávejte prosím v šatně cennosti ani peníze. Za ztracené věci neručíme! 
 • V kuchyňce je možné si uvařit zdarma čaj nebo kávu, nebo v mikrovlnné troubě ohřát jídlo, ale je nutné po sobě umýt a uklidit nádobí a zavírat dveře!

 

Potřebné oblečení:

 • rajtky případně dlouhé kalhoty, raději „na tělo“, nesmí mít cvočky a knoflíky na zadních kapsách, nikdy ne kraťasy a tříčtvrťáky!
 • jezdecké boty, nebo botasky či polobotky s 0,5-1 cm podpatkem, v zimě teplé boty (ne s podrážkou typu „traktor“!)
 • jezdecká přilba (je u nás k zapůjčení zdarma), výjimečně může být i např. cyklistická
 • minichaps zvané též chapsy, zpravidla kožené/koženkové, v zimě mohou být dlouhé chapsy (používané ve westernu), chapsy částečně nahradí i kvalitní podkolenky.
 • v případě deště nebo mrholení nepromokavá bunda nebo pláštěnka (příliš nešustící)
 • v zimně dostatečné vrstvené oblečení, ideálně funkční prádlo
 • rukavice zimní v zimě, mohou být i palčáky, od jara do podzimu doporučujeme také rukavice vhodné pro letní měsíce
 • v zimě je vhodná i lyžařská kukla pod přilbu
 • bezpečnostní vesta je vhodným doplňkem pro každého, u nás je navíc povinná na hodinách skákání pro děti a mládež do 17 let, starším ji vřele doporučujeme také. páteřák používaný na lyže je nedostačující a nedoporučujeme. V jezdectví je praktický zbytečný.
 • bičík (je u nás k zapůjčení), nesmí být delší 75 cm

 

Doporučuji kupovat tuto jezdeckou výstroj v pořadí: chapsy, jezdecké boty, rajtky, letní jezdecké rukavice, přilba (k zapůjčení u nás zdarma), bezpečnostní vesta (k zapůjčení u nás zdarma), bičík (k zapůjčení u nás zdarma), …repelent na koně….závodní výstroj