Jezdecký oddíl

ČLENSTVÍ V JEZDECKÉM ODDÍLE:

 

Další informace:

 • 1. jezdecký oddíl vede Eva Nohelová a Zlata Nohelová, příp. Kateřina Motlochová 
 • 2. jezdecký oddíl vede Eliška Klapuchová a Lada Klapuchová 

 

Aktuální platby členů jezdeckého oddílu najdete ZDE

Plánované měsíční brigády pro děti z oddílu najdete ZDE

 

VĚTŠINU ROKU JE ODDÍL PLNÝ, ALE KDYŽ NĚKTERÝ ZE ČLENŮ SKONČÍ, UVONÍ SE TAK MÍSTO PRO DALŠÍHO ZÁJEMCE. PRO PŘÍPAD UVOLNĚNÍ MÍSTA, SI VÁS MŮŽEME POZNAČIT: Pište na E-mail: psani@rancpohoda.cz

 

Jak se stát členem:

 • JK Pohoda Albrechtice je zapsaný spolek, nezisková organizace, která byla zřízena z důvodu možnosti účasti na závodech, existenci jezdeckých oddílů a dětských táborů, ale také pro volnočasové aktivity dospělých a dětí. Náš jezdecký klub byl zaregistrován u ČJF pod číslem MH 278 s názvem: JK POHODA ALBRECHTICE, z.s., běžně se mu říká Jízdárna Pohoda, Ranč Pohoda, nebo „na Pohodě“
 • Každý nový člen jezdeckého oddílu musí vyplnit přihlášku.
 • Po odevzdání přihlášky a zaplacení poplatku na 2 či 3 následující měsíce se stává členem JK Pohoda Albrechtice, z.s., se všemi právy a povinnostmi. Následně se členství již automaticky prodlužuje a platí se na libovolný počet měsíců, nejméně však na 2 měsíce dopředu.
 • Platba pro školní rok 2022/2023 je stanovena na 700 Kč/měsíc pro 1.oddíl a 1.000 Kč pro 2.oddíl.
 • Člen 1.oddílu má povinnost odpracovat o víkendu 1x měsíčně (min. 6 hodin!) brigádu ve stájích . Pokud nemůže člen oddílu docházet na měsíční brigády, poplatek na 3 měsíce je 3.000 Kč a dochází pak pouze na ježdění, ne na víkendovou brigádu. Při nedojití na brigádu, musí člen zaplatit 500 Kč. 
 • Přihlásit se do oddílu je možné jakýkoliv měsíc, jen je potřeba, aby bylo místo.
 • Členství zaniká nezaplacením následujícího členského poplatku, nebo písemným ukončením členství (e-mailem).
 • Členství v klubu, v oddíle, či kroužku, stejně jako jednorázové zúčastnění ježdění je dobrovolné, podléhá stanovám klubu, ale i stanovám samotné ČJF.
 • Zákonný zástupce svým podpisem na přihlášce mimo jiné stvrzuje souhlas s docházkou výše jmenovaného dítěte do JK Pohoda Albrechtice, z.s. a je si vědom určitého druhu nebezpečí, které jízda na koni a péče o koně může skrývat. Zároveň uvádí, že zdravotní stav dítěte odpovídá účasti na jezdeckém výcviku a jeho pobytu ve stájích a celém areálu a budovách Pohody.
 • Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje souhlas s uváděním jména dítěte při pořádání akcí, ve jmenném seznamu členů apod. a souhlasí s uveřejňováním fotografií svého dítěte na webových stránkách či v publikacích, upoutávkách, letácích apod. (zákon o GDPR 110/2019 Sb.), který provádí nařízení EU 2016/679).
 • Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje souhlas s tímto informačním textem, který je též uveden na stránkách www.jizdarnapohoda.cz a je nedílnou součástí přihlášky. Je obeznámen, stejně jako dítě – člen JK Pohoda Albrechtice z.s., s povinnostmi a nároky vyplívající ze členství.

 

Podmínky členství:

 • Členem dětského jezdeckého oddílu se může stát kdokoli ve věku 12-20 let (1.oddíl), 10-18 let (2.oddíl), kdo již zvládá samostatně ovládat koně min. v klusu a plynule „vysedat“. Pokud se jedná o začátečníka, musí před nastoupením do dětského oddílu nejdříve absolvovat min. 6-12 lekcí výuky pro začátečníky. Toto může absolvovat u nás, nebo kdekoli jinde.
 • Není možné nějaký měsíc „vynechat“ a pak „vynechat“ i zaplacení měsíce, kde člen chyběl! V případě odhlášení a opětovného přihlášení jezdce, který již jednou byl členem (například z důvodu chladných měsíců), „znovunastoupení“ bude znamenat pro nového člena, který již členem byl, první platbu o 3.000 Kč vyšší.
 • Ať člen ukončí své členství z jakéhokoliv důvodu sám ze své vůle, nebo bude vyloučen za hrubé porušování kázně, nedojde k žádnému finančnímu dorovnání za předplacené měsíce.

Organizační informace:

 • Máme dva jezdecké oddíly, fungující v rozdílné dny a pod jiným hlavním vedoucím. 
 • Jezdecký oddíl má „jezdící“ dny v měsících květen, červen, září, říjen: 1. jezdecký oddíl v pondělky od 16-19h. a 2. jezdecký oddíl ve středy od 16-19h. V měsících listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben: 1. jezdecký oddíl v soboty od 9,30-12,30h., a 2. jezdecký oddíl v neděle od 9,30 do 12,30h.. (změny jsou výjimečné, ale ne vyloučeny!!). Oddíl s ježděním je vždy 4x měsíčně!
 • Pokud bude muset být jezdecký oddíl přesunut ve výjimečných případech na jiný (náhradní) termín, členové o tomto budou nejpozději 14 dní předem informováni v oddíle a na webových stránkách: www.jizdarnapohoda.cz – zapsáno v „Objednávkovém systému“ jízd na jízdárně a v aktualitách.
 • Oddíl se koná se za každého počasí. Pakliže vydatně prší anebo je zcela nesjízdný povrch na jízdárně i v terénu, končí se o 1 hodinu dříve. Většinou se v tyto dny vyčistí koně a je teorie o jezdectví. Nejezdí se na jízdárně při zmrzlé holé zemi. V tyto dny se zpravidla jezdí na vyjížďky. Při teplotě nižší než -12°C se oddíl zcela ruší a není náhradní termín! O zrušení informujeme SMS zprávou na telefonní číslo jednoho z rodičů uvedených v přihlášce.
 • Jezdí se 4x za měsíc bez ohledu na počet sobot a nedělí v jednotlivých kalendářních měsících.
 • V měsíci červenci a srpnu se nejezdí (a neplatí).
 • Není možné, aby zde rodiče setrvávali po dobu průběhu jezdeckého oddílu!
 • Zda se jezdí nebo nejezdí o jarních a zimních prázdninách, je uváděno na webových stránkách. Většinou je přihlíženo k tomu, aby ježdění bylo 4x měsíčně, bez ohledu na to, zda je víkendů v měsíci 4 nebo 5. Případně je v některém z měsíců 5 ježdění a v jiném jen 3.
 • Ježdění na koni je jen v uvedený jeden den v týdnu (kdy je oddíl) a neexistuje „náhradní termín“ ani možnost si to odjezdit ve druhém oddíle (ani z důvodu nemoci, dovolené, ani z důvodu, že byl oddíl přesunutý výjimečně na jiný den).
 • Není potřeba omlouvat absenci dítěte v jezdících dnech oddílu, ale je nutné poslat SMS vedoucímu oddílu v případě, že dítě/člen přijde později na oddíl.
 • Je nutné zůstávat do konce každého daného jezdeckého dne (i když člen jezdí v 1. lotu) a pomoci v době neježdění s prací ve stájích.
 • Děti v jezdeckém oddíle nejsou pojištěni.
 • Jezdci by měli mít vlastní pojištění proti úrazu. JK má určitý druh pojištění pouze prostřednictvím ČJF a jen pro přímé členy registrované u ČJF. Ve všech jezdeckých střediscích je provozován jezdecký sport i „povození na koni“ na vlastní nebezpečí jezdce. Tedy i u nás.
 • V areálu JK Pohoda Albrechtice z.s. je přísný zákaz kouření, krmení koní, kromě doby po ježdění ze země (odměna) a plánovaného stájového krmení, netoleruje se špatné zacházení s koňmi, pomluvy, a to ani na veřejných sítích, nepořádek, hazardování s bezpečností a nerespektování autorit. Za opakované a soustavné porušování obecných pravidel může být člen z jezdeckého klubu/oddílu s okamžitou platností vyloučen.

 

Služby/brigády:

 • Každý člen 1.oddílu má povinnou službu ve stájích (1x měsíčně), kdy musí odpracovat minimálně 6 hodin o víkendu, při úklidu stájí, vodění koní, krmení koní, čištění, postrojování koní na ježdění, kydání, stlaní do boxů a přístřešků, úklid šatny a sedlovny, pastvin, vodění koní na krokové vyjížďce… Rozpis, kdy kdo má přijít je pevně daný v rozpise (na těchto stránkách a šatně).
 • Brigáda ve stájích je v sobotu či v neděli, bez ohledu na svátky či jarní prázdniny a bez ohledu na počet víkendů v měsíci. Čas, jak dlouho brigáda trvá (od kdy/do kdy), je aktualizován podle ročního období a je uveden u rozpisu. Brigáda u koní končí, až je ten den všechno uděláno, bez ohledu na čas zde trávený, nejdříve však v 17h..
 • V případě, že člen jezdeckého oddílu nemůže pomáhat ve stájích v den, kdy je napsán (např. pro nemoc, dovolenou, oslavy apod.), může se s ostatními členy z kteréhokoliv oddílu vyměnit, a to i z jiného měsíce! Výměny služeb si organizují děti/rodiče sami mezi sebou!! Tuto změnu je však nutné oznámit formou SMS nebo e-mailem Evě Nohelové (tel. 607 562 141).
 • V případě, že se člen napsaný na brigádu ve stájích z jakéhokoliv důvodu nedostaví a nesežene za sebe náhradu, musí zaplatit 500 Kč „pokutu“ za to, že práci za něj musí udělat zbývající došlí členové. Z těchto peněz budou posléze zakoupeny nové podsedlové dečky, třmenové řemeny a otěže. Prosím, uvědomte si, že nejde o peníze, ale o to, aby přišli všichni a práce tak byla pohodová a nebylo ji na jednoho člověka moc. Proto je tak nutné si najít za sebe náhradu. Je však také možné, aby brigádu za člena odpracoval někdo další z rodiny nebo kamarádka starší 15 let.
 • Vyjděte vstříc „předem“ těm, kdo to zrovna potřebují, i vy budete někdy potřebovat službu vyměnit, třeba i až v jiném měsíci (nemoc, dovolená, školní výlet….) a bude se vám „předpracovaná“ služba/brigáda hodit!
 • Nelze se jen omluvit, že z důvodu nemoci, úrazu či dovolené nepřijdete… Je potřeba najít náhradu, nebo neodpracovanou brigádu zaplatit. Taková jsou daná pravidla.
 • Jezdit na oddíle může člen až když dlužnou částku za neodpracovanou brigádu uhradí!
 • Pokud se nedostaví domluvený náhradník, 500 Kč pokutu platí ten, kdo je uvedený v seznamu a měl tu být.
 • Průběžně si kontrolujte v seznamu, kdy máte službu! „já nevěděla“ neomlouvá a nikdo neupozorňuje nikoho konkrétně, ať nezapomene přijít na službu….
 • Pokud víte dopředu, kdy ještě není rozpis brigád uveřejněn, kdy tady nebudete (dovolená, výlet), dejte Evě Nohelové hned vědět, ať se rozepisování služeb tomuto přizpůsobí a vy nepotřebujete hledat za sebe náhradu.

 

Co děti na oddíle čeká:

 • Členové dětského jezdeckého oddílu v hlavní jezdící den v týdnu koně čistí, sedlají a především jezdí na koních.
 • Dále, pečují o koňskou výstroj a učí se teorii, případně pomáhají nachystat pro koně krmení, přivádí či odvádí koně z pastviny, upravují po sobě jízdárnu, či jinak pomáhají s udržováním areálu.
 • Ti nejzkušenější pomáhají zaučovat začátečníky jak v péči o koně, tak sedlání.
 • Každý člen dětského jezdeckého oddílu na koni jezdí 1x týdně (4x měsíčně) a dále mohou docházet pravidelně či nepravidelně 1x týdně jakýkoliv den pomáhat do stájí (den dle domluvy s instruktorem oddílu). Při pravidelné docházce a pomáhání ve stájích navíc jiný den (jiné dny) v týdnu, má člen nárok za určité odpracované hodiny jezdit navíc, zadarmo.
 • Děti z jezdeckých oddílů se mohou účastnit klubových závodů pořádaných naší organizací, případně např. stájí Akimarol Stonava. Zapůjčení koně mají členové zdarma, každý si platí pouze startovné. Děti – členové oddílu mají slevu 50 % na přípravu a účast na ZZVJ. V plné výši platí pouze poplatek pořádající organizace ZZVJ a členský příspěvek ČJF, nutný pro přihlášení na licenci. Zda děti – členové budou či nebudou připuštěni v nejbližší době ke zkoušce rozhoduje podle kvalit ježdění garant Eva Nohelová. Ta může navrhnout počkat do dalšího roku, nebo jezdce na ZZVJ doporučit a garantovat u zkoušky.
 • Děti jezdeckého oddílu mají slevu na letním táboře námi pořádaném.

 

Pohyb v areálu JK Pohoda:

 • Na jízdárně je nutné dodržovat jízdárenská pravidla pro pohyb na jízdárně. Toto se cíleně děti učí v jezdeckém kroužku.
 • Pěší vstup na pískovou plochu v době výcviku je zakázán. Výjimku tvoří svolení přítomného instruktora výcviku.
 • Po ukončení ježdění je nutné uklidit jízdárnu (kavalety na původní místo a hromádky po koních)!
 • Každý, kdo se pohybuje v areálu, musí si být vědom určité nebezpečnosti pohybu mezi koňmi, a musí respektovat nejen pravidla, ale i upozornění instruktorů, majitelů zde ustájených soukromých koní, dlouholetých členů JK, co se může a co ne, a kde se může a kde ne. Nikdo nesmí hazardovat se svým zdravím. Kůň je velké a silné zvíře, má své nálady a individuální povahu.
 • Není možné si do jezdeckého kroužku vodit kamarády či sourozence „jen tak“. Jezdecký kroužek je jen pro členy JK Pohoda Albrechtice, z.s.
 • V areálu mohou lidé chodit po trávníku, ale koně nikoli!
 • Je přísný zákaz vstupu na pastviny mezi koně, pokud někdo z vedení JK toto nepovolí.
 • Je potřeba šetřit vodou a elektrickou energií. Zhasínejte za sebou!
 • Na koni, u koní, ve stájích, ale ani jinde v areálu se nekřičí, neběhá, nejezdí na odrážedle, z důvodu bezpečnosti nepoužívejte sluchátka s hudbou. Nepouštějte nahlas hudbu z radií a telefonů.
 • Bez dovolení zodpovědné osoby (zpravidla instruktora výcviku) není možný vstup do boxu ke koni.
 • V šatně a v soc. prostorech je nutné udržovat pořádek a uklízet po sobě. Nenechávejte prosím v šatně cennosti ani peníze. Za ztracené věci neručíme! Je možné si u Evy Nohelové zapůjčit po dobu ježdění klíček od uzamykatelné skříňky v šatně.
 • Jezdci jedoucí na koni musí mít na sobě vhodnou obuv a oblečení, pohodlné, bezpečné sobě a koni, a které také nebude odírat sedlo. Ideální samozřejmě je jezdecké vybavení. K jízdě na koni i v létě doporučujeme jezdecké rukavice. K zapůjčení zdarma jsou přilby, bezpečnostní vesty a bičíky. Nosit přilbu při jízdě na koni je zde vždy povinné pro všechny!
 • Na koni se nesmí žvýkat (žvýkačky), ani jíst bonbony. Pití během hodiny ježdění i v letních měsících omezte na minimum. Ruší to koně i další jezdce. Přesto to není nemožné. Neohrožujte se dehydratací.
 • Jezdci na koních se musí snažit jezdit ohleduplně ke koni samotnému, k ostatním jezdcům, ale také k okolí. Jezdec na koni zdraví pěší jako první, jezdí po pravé straně vozovky, nikdy ne po chodníku, ani po udržovaných trávnících u domů, na komunikacích uklízejí „hromádky“ po svých koních dle svých maximálních možností, na loukách jezdí po okraji a nejezdí po loukách, kde si to majitel pozemku nepřeje.
 • V kuchyňce je možné si uvařit zdarma čaj nebo kávu, nebo v mikrovlnné troubě ohřát jídlo, ale je nutné po sobě umýt a uklidit nádobí a zavírat dveře! Klíč je k dispozici u Evy Nohelové.

 

Potřebné vybavení:

 • Rajtky případně dlouhé kalhoty, raději „na tělo“, nesmí mít cvočky a knoflíky na zadních kapsách, nikdy ne kraťasy a tříčtvrťáky!
 • Jezdecké boty, nebo botasky či polobotky s 0,5-1 cm podpatkem, v zimě teplé boty (ne s podrážkou typu „traktor“!)
 • Jezdecká přilba (je u nás k zapůjčení zdarma), výjimečně může být i např. cyklistická.
 • Minichaps zvané též chapsy, zpravidla kožené/koženkové, v zimě mohou být dlouhé chapsy (používané ve westernu), chapsy částečně nahradí i kvalitní podkolenky.
 • V případě deště nebo mrholení nepromokavá bunda nebo pláštěnka (příliš nešustící).
 • V zimně dostatečné vrstvené oblečení, ideálně funkční prádlo. V zimě je vhodná i lyžařská kukla pod přilbu.
 • Rukavice zimní v zimě, mohou být i palčáky, od jara do podzimu doporučujeme také rukavice vhodné pro letní měsíce.
 • Bezpečnostní vesta je vhodným doplňkem pro každého, u nás je navíc povinná na hodinách skákání pro děti a mládež do 18 let, starším ji vřele doporučujeme také. Páteřák používaný na lyže je nedostačující a nedoporučujeme. V jezdectví je praktický zbytečný.
 • Bičík (je u nás k zapůjčení), nesmí být delší 75 cm.
 • Doporučuji kupovat tuto jezdeckou výstroj v pořadí: chapsy, jezdecké boty, rajtky, letní jezdecké rukavice, přilba (k zapůjčení u nás zdarma), bezpečnostní vesta (k zapůjčení u nás zdarma), bičík (k zapůjčení u nás zdarma), …repelent na koně….závodní výstroj