Jízdárna

Jízdárna – jízda na koni samostatně na jízdárně pod vedením instruktora „krok za krokem“

 • Jezdecká hodina trvá 60 minut
 • Zpravidla se jezdí na horní jízdárně. Na dolní jízdárně se jezdí pouze za šera či za tmy (dolní jízdárna má osvětlení), anebo při malém počtu jezdců (2-3).
 • Na této hodině zpravidla jezdí 4-5 jezdců.
 • Na jízdárně prvních 10 a posledních 10 minut jezdci se svými koňmi krokují samostatně, přičemž si mohou měnit směr. Nesmí jezdit přes kavalety a s koněm zbytečně zastavovat. Mohou si opravit chybnou délku třmenů, ale je potřeba tak učinit rychle, aby kůň měl čas se dobře vykrokovat před a po ježdění.
 • Procvičují se všechny základní chody: krok, klus, cval, dále pak otoční kolem předku a couvání
 • Klus se jezdí jak v pracovním, lehkém, tak stehenním sedu, nejčastěji v lehkém (vysedání)
 • Jezdí se přes klusové kavalety, při jezdecky zdatné skupině i cvalové kavalety.
 • Během hodiny se jezdí cviky na jízdárně: přes půl jízdárny (se změnou směru i bez), přes střed změnit směr, vlnovka o třech obloucích (výjimečně o čtyřech obloucích), po diagonále změnit směr, obloukem změnit směr, malý kruh, od stěny ke stěně (do bodu x)
 • Základem hodiny je zvládnutí základního ovládání hodného koně, upevnění správného sedu, „vyježděnost jezdcem“ počtem hodin strávených v sedle, odstraňování největších chyb v sedu jezdce a v ovládání (řízení) koně, dále je také kladen důraz na střídání koní (s ohledem na „vyježděnost jezdce“), aby jezdec zvládal koně každého temperamentu. Jezdec se zde učí vnímat nejen sám sebe a koně, ale také slova instruktora výcviku, další jezdce a prostor (kolik je kde místa a jak vyřešit nastalou situaci).
 • Hodina je určena všem jezdcům, kteří zvládají samostatně minimálně klus (aniž by se drželi). Na této hodině se tak sejdou všechny typy jezdců, různých jezdeckých úrovní, tudíž někdo se cval teprve učí, někdo ho procvičuje a v úplní nováčci na jízdárně jezdí ještě bez cvalu, dokud si neupevní sed, aby se mohli učit cválat.
 • Protože jsou zde jezdci různých jezdeckých zkušeností je nutné, aby se co nejdříve naučili vnímat instruktora výcviku a na vyřčené cviky (co mají dělat) reagovali rychle a správně. Instruktor používá většinou jméno koně, kterého se cvik týká, jen výjimečně jméno jezdce. Proto každý jezdec bezpečně musí vědět, jak se jmenuje kůň, na jakém právě jezdí.
 • Na jízdárně se střídají všichni naši koně. Méně zdatní jezdci dostávají pomalejší koně (z důvodu bezpečnosti, ale také aby koni neubližovali ostrým taháním za otěže (nedrželi se za otěž), u pokročilejších jezdců se střídají všechny typy našich koní, temperamentnější i pomalejší.
 • Tento typ jízdáren se koná téměř denně, výjimkou jsou podzimní a zimní měsíce, kdy se zpravidla nejezdí ve středy a jarní a letní měsíce, kdy se zpravidla nejezdí v době konání jezdeckých oddílů (středy a pátky)
 • V případě sněhu (cca 20 cm) se jezdí na louce „jízdárna“. Pokud tomu tak je, v objednávkovém systému se tato informace objeví
 • Na jízdárně se nejezdí v případě mrazů
 • Hodiny na jízdárně se konají téměř celoročně, v době letních prázdnin je však pouze 5 hodin týdně, a to ve večerních hodinách.
 • Hodinu vede Eva Nohelová, v některých případech i jiní instruktoři (jejich jména najdete u konkrétní hodiny)

Instruktoři s licencí:

Eva Nohelová

Zlata Nohelová

Kateřina Motlochová 

Marcela Krainová

Petr Burkot

Eliška Klapuchová

Lenka Pučová