Příměstské tábory léto 2022

DOTOVANÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Z ISKP 14+ „Zaměstnanost“

Termíny:

8.8.-12.8.2022 – pro děti a mládež od 6-14 let, s mnoho zajímavými výlety a obědem každý den, vše již v ceně, cena za 5 dní 1.600 Kč

15.8.-19.8.2022 – pro děti a mládež od 6-14 let, s mnoho zajímavými výlety a obědem každý den, vše již v ceně, cena za 5 dní 1.600 Kč

22.8.-26.8.2022 – pro děti a mládež od 8-18 let, zaměřený jen na koně, ježdění na koni a vše, co se kolem koní děje, obědy v ceně, cena za 5 dní 2.800 Kč 

 • Oba rodiče musí být pracující (zaměstnanci, nebo OSVČ), nebo v evidenci osob ucházejících se o zaměstnání (na ÚP). To musí doložit originálem potvrzení ze zaměstnání, z ČSSZ nebo ÚP. Datum vystavení potvrzení nesmí být mladší než 1.6.2022 !
 • Pokud se jedná o samoživitele, dokládá zaměstnání jen samoživitel/ka.
 • Samoživitelé nemusí vyplňovat a dokládat údaje druhého rodiče, musí dodat čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.
 • Příměstský tábor je realizován s podporou ESF – Operační program Zaměstnanost. 
 • Platby společně s potvrzením ze zaměstnání se vybírají během měsíce SRPNA 2022, nejpozději v den nástupu na tábor. Platba je možná pouze hotově !! Při platbě jindy než v den nástupu je nutné si zavolat na tel.č. 607 562 141 (Eva Nohelová) a domluvit si den příjezdu! 
 • Na příměstský jezdecký tábor 22.8.-26.8.2022 je nutné zaplatit předem 1.000 Kč zálohu! Ta se dává společně s přihláškou. 
 • Více informací o platbách najdete v přihlášce.
 • Na tento tábor není možné čerpat z FKSP.
 • Protože v případě některých výletů budou děti rozděleny do 2 skupin, pokud budete chtít, aby vaše dítě bylo s někým dalším ve stejné skupině, do „poznámky“ napište jeho jméno.
 • Příjem přihlášek je do naplnění kapacity 30 dětí. Další děti budou vedeni jako náhradníci, kdyby někdo potřeboval přihlášení následně zrušit. Přihlášku prosím zašlete E-mailem, a originál doneste společně s platbou a potvrzením o zaměstnání v červenci.
 • Naše příměstské tábory budou též o jarních prázdninách 2022.
 • Každou skupinu 15-ti dětí mají na starosti 2 dospělí vedoucí a 1-2 pomocní instruktoři.
 • Obědy jsou zajištěny a jsou v ceně! Svačiny a pití v plast. láhvi (na výlety) si děti musí každý den donést své! Pokud jsou v areálu, pitný režim je zajištěný.
 • Příjezd na tábor s výlety (1.a 2.turnus) je možný kdykoli mezi 6,30- 7,45h., odjezd možný kdykoli mezi 17-17,30h. (Orientační čas příjezdu je nutné předem uvést v přihlášce). Jezdecký příměstský tábor má zajištěný program od 8-16,30. Děti je možné dovézt kdykoli od 6,30-8h.a odvézt od 16,30-17,30h. Ve výjimečných případech je možné dítě dovézt již v 6h. anebo odvézt v 18h.. 
 • Bohužel nejsme schopni zajistit individuální přístup pro zdravotně nebo mentálně postižené děti, a dětem s enurézou (pomočování). Proto tyto děti nemůžeme přijmout!
 • V případě, že ministerstvo zdravotnictví zakáže příměstské tábory, nebude se ani tento konat. Stejně tak, pokud budou nějaká opatření, o kterých momentálně nevíme, nebo budou potřebná různá čestná prohlášení rodičů, nebo hygienické nadstandardy, budou o tomto rodiče ihned informováni E-mailem. Proto je důležité v přihlášce uvést kontaktní meil.

O PŘIHLÁŠKY SI JIŽ MŮŽETE NAPSAT NA MEIL: psani@rancpohoda.cz nebo do SMS poslat meilovou adresu, kam zaslat přihlášku. Zde se dozvíte ještě více.