Příměstské tábory léto 2022

DOTOVANÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Z ISKP 14+ „Zaměstnanost“

Pohodové příměstské tábory – CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015534 – podpora z ESI fondů – Operační program Zaměstnanost

Termíny:

 • 8. 8. – 12. 8. 2022 
 • 15. 8. – 19. 8. 2022 
 • 22. 8. – 26. 8. 2022 – 2 TURNUSY, 2 SKUPINY DĚTÍ

Informace o táborech:

 • Oba rodiče musí být pracující (zaměstnanci, nebo OSVČ), nebo v evidenci osob ucházejících se o zaměstnání (na ÚP). To musí doložit originálem potvrzení ze zaměstnání, z ČSSZ nebo ÚP. Datum vystavení potvrzení nesmí být mladší než 1. 6. 2022!
 • Pokud se jedná o samoživitele, dokládá zaměstnání jen samoživitel/ka.
 • Samoživitelé nemusí vyplňovat a dokládat údaje druhého rodiče, musí dodat čestné prohlášení, že jsou samoživitelé.
 • Příměstský tábor je realizován s podporou ESF – Operační program Zaměstnanost. 
 • Více informací o platbách najdete v přihlášce.
 • Na tento tábor není možné čerpat z FKSP.
 • Protože v případě některých výletů budou děti rozděleny do 2 skupin, pokud budete chtít, aby vaše dítě bylo s někým dalším ve stejné skupině, do „poznámky“ napište jeho jméno.
 • Příjem přihlášek je do naplnění kapacity 30 dětí. Další děti budou vedeni jako náhradníci, kdyby někdo potřeboval přihlášení následně zrušit. 
 • Obědy jsou zajištěny a jsou v ceně! Svačiny a pití v plast. láhvi (na výlety) si děti musí každý den donést své! Pokud jsou v areálu, pitný režim je zajištěný.
 • Děti je možné dovézt kdykoli od 6,15 – 8h.a odvézt od 16,30 – 17,45h. Ve výjimečných případech je možné dítě dovézt již v 6h. anebo odvézt v 18h.. 
 • Bohužel nejsme schopni zajistit individuální přístup pro zdravotně nebo mentálně postižené děti a dětem s enurézou (pomočování) a proto tyto děti není možné přihlásit. Nejsme schopni zajistit obědy zvlášť pro celiatiky nebo děti s intolerancí na laktózu apod.!
 • V případě, že ministerstvo zdravotnictví zakáže příměstské tábory, nebude se ani tento konat. Stejně tak, pokud budou nějaká opatření, o kterých momentálně nevíme, nebo budou potřebná různá čestná prohlášení rodičů, nebo hygienické nadstandardy, budou o tomto rodiče ihned informováni e-mailem. Proto je důležité v přihlášce uvést kontaktní meil.

O PŘIHLÁŠKY SI JIŽ MŮŽETE NAPSAT NA MEIL: psani@rancpohoda.cz nebo do SMS poslat meilovou adresu, kam zaslat přihlášku. Zde se dozvíte ještě více.

(UPOZORŇUJEME, ŽE VŠICHNI ÚČASTNÍCI NAŠICH TÁBORŮ SE STÁVAJÍ ČLENY NAŠI JK. TOTO STVRZUJÍ NA MÍSTĚ RODIČE SVÝM PODPISEM.)