Skoková hodina

Skoková hodina – výuka jízdy na koni zaměřená na překonávání parkurových překážek

 • Jezdecká hodina trvá 60 min, v některých případech je o 10 min. prodloužena
 • Zpravidla se jezdí na horní jízdárně.
 • Jezdí se v počtu 3-4 jezdců
 • Hodiny se účastní různě skokově zkušení jezdci. Na hodině se tak mohou sejít jak skokoví začátečníci, tak velmi pokročilí jezdci.
 • Jezdci do 16 let (včetně) musí mít bezpečnostní vestu (je zde k zapůjčení zdarma). Nestačí „páteřák“! Uvítáme, když ji budou nosit na skokovou hodinu i starší jezdci.
 • První část hodiny je určena k opracování koně při zachování oficiálních pravidel pohybu koně po jízdárně, kdy si každý jezdec samostatně a ohleduplně jezdí po celé ploše, zpočátku pouze v chodech krok a klus (20 min.), následně je přidán cval. Druhá polovina hodiny je věnována samotnému skákání.
 • Na různých skokových hodinách se procvičují jednotlivé skoky, s odskokovými kavaletami i bez, skokové řady – gymnastika, určité pasáže z ZZVJ, kombinace skoků objevujících se na závodech, dvojskoky i trojskoky, skoky ze cvalu i z klusu, správný nájezd a správný odjezd od skoku, správné ovládání koně…
 • Výška překážek je pro každého jezdce upravována dle jeho skokových možností a kvalit tak, aby se kůň necítil nepohodlně, a aby se jezdec cítil co nejvíce bezpečně. Výška překážek se tak pohybuje od 30 cm křížků po výšku 110 cm.
 • Pro skokovou hodinu se používají všechny naše koně s ohledem na skokovou pokročilost jezdce
 • Skokové hodiny se nekonají o letních prázdninách a v době mrazů
 • Permanentku na skokové hodiny je možné použít i na hodiny pro pokročilé.
 • Hodinu vede Eva Nohelová, v případě její nepřítomnosti Petr Burkot