Vyjížďky

Vyjížďka v kroku pro začátečníky

 • Vyjížďka v kroku je určena pro úplné začátečníky, i pro romantiky pohodáře, kteří se za ničím neženou.
 • Koně jsou jezdcům dovedeni k nástupnímu místu, (zkušenější jezdci si je mohou dovést a nasednou sami), je jim pomoženo nasednout na koně, je jim upravena optimální délka třmenů a pro ty, kteří neví, jak koně řídit, je jim ve zkratce vysvětleno, jak koně zastavit, rozjet a jak s ním odbočit. Následně vedoucím instruktorem – průvodcem je určeno pořadí, jak pojedou koně za sebou (zejména na silnici je jízda kůň za koněm nutností).
 • Jezdí se nějaký (jsou asi 4 existující trasy) hodinový okruh mimo areál. Před vámi jede průvodce na koni, který vám radí co a jak, určuje trasu  a může vás cestou vyfotit na váš mobil.
 • Jde se pouze v kroku, ve skupině dalších jezdců. Ani pokročilejší jezdci nesmí (a není jim dovoleno) klusat.
 • Počet jezdců ve skupině je zpravidla 4 až 7. Pro jednu skupinu je možné vzít na jednu vyjížďku až 10 koní.
 • Nevhodné pro lidi s problémy s kyčlemi (především je problematické sesednutí z koně).
 • Je nutné, aby rady a prosby průvodce jezdci 100% respektovali.
 • Vyjížďku tohoto typu je schopen zvládnout každý, kdo se nebojí koní a nezvyklého pohybu.
 • Kdo se bojí jet sám (sám koně řídit), a dále pak povinně děti do 11 let (včetně), musí mít pěší doprovod. Ten se připlácí (100 Kč) a je nutné jej předem objednat.
 • Jezdci musí mít dlouhé kalhoty, tenisky a přilbu. Přilba je zde k zapůjčení, ale kdo chce vlastní, může se jednat i o cyklistickou přilbu.
 • Jezdec musí dbát pravidel, jakými jsou: koně nesmí po cestě žrát trávu, nesmí k sobě čichat, ani se na sebe příliš „lepit“, jezdec koně nesmí kopat, ani se snažit ho přimět do rychlejšího chodu.
 • Hodinové krokové vyjížďky jsou určeny pro lidičky ve věku 7 – 80 let.
 • Na koni není možné jíst, pít, kouřit, telefonovat, ani žvýkat žvýkačku.
 • Vyjížďky se konají především o víkendech v podvečerních hodinách. Jsou vypsány v objednávkovém systému. Pokud chcete jet na vyjížďku v jiném termínu, než je uvedeno a jste minimálně tři, je možné se domluvit na individuální termín. Největší počet krokových vyjížděk je o letních prázdninách. To se jízdy konají dopoledne a navečer, několikrát týdně, i v pracovní dny.
 • Kroková vyjížďka může být pouze hodinová. Delší čas nejsme schopni nabídnou.
 • Na krokové vyjížďky bereme všechny naše koně.
 • Není možné vystavit na krokové vyjížďky permanentku.
 • U soukromých  vyjížděk „pro dva“ je cena za hodinovou vyjížďku 1.000 Kč.
 • Termín této soukromé vyjížďky pro dva se domlouvá individuálně. Může být kterýkoliv den v týdnu i téměř kteroukoliv hodinu, v soboty a v neděle od 12 hodin téměř do setměni, není však možné jet v soboty a neděle v dopoledních hodinách (do 12,30).

Vyjížďka se cvalem

 • Vyjížďka se cvalem je určena pro pokročilé jezdce, kteří k nám chodí jezdit. Na vyjížďku se cvalem nemůžeme vzít jezdce, o kterém nevíme, jak jezdí. Musíme se přesvědčit, že koně v terénu dobře zvládne.
 • Na vyjížďce se jezdí v kroku, klusu a cvalu.
 • Na předem určené koně si jezdci sami nasednou, sami upravují délku třmenů a sami dotahují podbřišník.
 • Vedoucím instruktorem je určeno pořadí, jak pojedou koně za sebou v klusu a ve cvalu.
 • Je nutné na silnici dodržovat pravidla silničního provozu, dodržovat mezi sebou bezpečnou vzdálenost, ale ne tak velkou, aby řidiči měli problém skupinu koní předjet.
 • Hromádky po koních si uklízí každý jezdec sám, (odsunutím botou do příkopu), proto nezbytně musí zvládat nasednutí na koně ze země (třeba i s prodloužením třmenového řemene).
 • Počet jezdců ve skupině je zpravidla 4 až 7.
 • Skupinu jezdců na koních vede vedoucí vyjížďky na svém koni. Ten určuje trasu a dle potřeby komunikuje a radí jezdcům co mají a nemají dělat. Je nutné, aby jeho rady a prosby jezdci 100% respektovali.
 • Jezdci musí mít rajtky (dlouhé kalhoty), jezdeckou obuv
 • a přilbu. Ideálně i bezpečnostní vestu.
 • Jezdec musí dbát pravidel, jakými jsou: koně nesmí po cestě žrát trávu, nesmí k sobě čichat, ani se na sebe příliš „lepit“, jezdec koně nesmí kopat, ve cvalu a klusu se koně nesmí předbíhat, v případě potíží okamžitě jezdec komunikuje s vedoucím vyjížďky.
 • Na koni není možné jíst, pít, kouřit, telefonovat, mít bonbóny ani žvýkat žvýkačku.
 • Vyjížďky se konají především o víkendech v podvečerních hodinách. Spíše jen výjimečně jsou vypsány v objednávkovém systému. Pokud chcete jet na vyjížďku v jiném termínu, než je uvedeno, ozvěte se na kontaktní telefon. V případě, že se najdou minim. další dva zájemci ve stejném termínu, vyjížďka bude.
 • Vyjížďky se nekonají při velmi rozmočeném terénu.
 • Vyjížďky jsou často nabízeny v zimních měsících namísto neuskutečněné jízdárny z důvodu zmrzlé země.
 • Upřednostňovány jsou dvouhodinové (z důvodu vhodnosti terénu)