Lonž – výuka jízdy na koni pro začátečníky

 • Tato jezdecká hodina trvá i s nasednutím jezdce 45 min.
 • Zpravidla se jezdí na dolní jízdárně a na kruhové jízdárně.
 • Na jednoho jezdce připadá jeden instruktor. Jezdit může jeden, dva, výjimečně tři jezdci ve stejném čase.
 • „Lonž“ je určena úplným začátečníkům od 10 let do jakéhokoli stáří, kteří se nikdy neučili jezdit na koni, nebo zvládají jezdit na koni pouze v kroku a neumí koně naklusat a vysedat v lehkém klusu.
 • Minimální počet hodin začátečníka na lonži, než se dostane jezdit samostatně na jízdárně, je šest. Podle šikovnosti a talentu člověka může být potřeba i více hodin na lonži. Spíš výjimečně však více jak deset.
 • Výuková hodina na lonži obsahuje i informace, jak vést koně, jak dotáhnout podbřišník, jak nasednout a upravit si délku třmenů, jak seskočit, vytáhnout třmeny, odvést koně do stájí, občas také jak ho správně uvázat, odsedlat a případně i jak se dále o koně postarat.
 • Dále se jezdec učí koně ovládat v kroku, rozjet, zatočit, zastavit, správně sedět v sedle a správně držet otěže. Učí se vysedat v klusu, stát ve stehenním a sedět v pracovním sedu, poznat vysedání na správnou nohu, najít a nasadit třmeny bez jejich hledání očima, na závěr se učí koně rozjet do klusu a udržet ho v klusu a přitom plynule vysedat bez přidržování.
 • Aby jezdec mohl opustit hodiny na lonži a přejít o level výše, tedy na jízdárnu, předně se nesmí v klusu držet pomocných řemínků a musí mít nezávislé ruce na sedu. Dále musí umět: dovést si samostatně koně ke schůdkům, dotáhnout sedlo, nasednout, upravit délku třmenů. Dále pak poznat v klusu vysedání na správnou nohu a sám bez upozorňování přesednout na správnou nohu dle potřeby, musí spolehlivě ovládat koně v kroku a bez problémů správně a rychle reagovat na cviky „malý kruh“ a „obloukem změnit směr“. Musí zvládnout koně zpomalit z klusu do kroku a zastavit z kroku do zastavení. Musí zvládnout koně samostatně rozklusat, plynule vysedat a udržet koně ho v klusu. Po ježdění musí umět samostatně seskočit z koně, vytáhnout třmeny, odvést koně do stáje a dle potřeby koně odsedlat, případně se o něj postarat v dalších dílčích věcech (deka, přečištění, uvázání).
 • Cval se učí až na jízdárně.
 • Jezdí se zpravidla jen o víkendech v odpoledních hodinách, případně ve sny státního svátku. Hodiny se objednávají individuálně, dle volných termínů na jízdárně a času jezdce.
 • Hodinu vede některý ze jmenovaných instruktorů: Zlata Nohelová, Kateřina Motlochová, Petr Burkot, Simona Martinek, Dominika Paszková, Marcela Krainová, Karolína Motlochová, Eliška Klapuchová